Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer fleksible permitteringsregler
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Dette er i tråd med ønskene fra NHO som er positive til økt fleksibilitet.
 
- Ett viktig krav fra bedriftene er med dette innfridd, sier Sigrun Vågeng, arbeidslivsdirektør i NHO.
 
Men en arbeidstidsreduksjon på 40 prosent skal det bli enklere å gjennomføre rullerende permitteringer. I motsetning til dagens ordning på 50 prosent, utgjør 40 prosent to hele arbeidsdager innenfor en arbeidsuke.
 
Utvidet avbruddsperiode
 
Regjeringen foreslår også å utvide avbruddsperioden ved permittering pga. arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker.
 
– Med disse endringene blir det enklere å fordele permitteringer, helt eller delvis, på flere arbeidstakere og over lengre tidsrom. Forslagene imøtekommer et sterkt ønske hos partene i arbeidslivet, sa statsminister Jens Stoltenberg under sitt besøk hos Eramet AS i Sauda i dag.
 
Avbrudd i permitteringsperioden pga. arbeid i mer enn fire uker vil etter dagens regler innebære ny permittering, noe som innebærer nye lønnspliktdager etter lønnspliktloven, og nye ventedager før rett til dagpenger. Dette er bakgrunnen for å utvide avbruddsperioden til seks uker. Arbeidsgiver kan da fordele hele eller delvise permitteringer på flere personer over lengre perioder uten å bli belastet med kostnadene med nye lønnspliktdager. Ved å endre reglene om rett til gjenopptak av dagpengeperioden etter arbeid i permitteringsperioden tilsvarende, vil permitterte ikke få permitteringslønn, men unngår nye ventedager før dagpengene blir utbetalt.
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på at begge de foreslåtte endringene i dagpengeforskriften gjennomføres så snart som mulig, og senest fra 1.juli.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?