Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fedme sjelden dødsårsak blant eldre
Del artikkelen med venner og kolleger

Er du middelaldrende, er det større sannsynlighet for at det er fedme som tar livet av deg, enn når du blir eldre.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) har funnet dette i sine egne data, skriver VGNett.
 
- I gruppen 40-59 år er det hele fire ganger flere som dør av hjerte-/ karsykdom ved metabolsk syndrom enn blant dem over 60, sier førsteforfatter Bjørn Hildrum til Adresseavisen.
 
Stor mage, mye fett i blodet og høyt kolesterol er kombinasjonen som kan gi det som på fagspråket kalles metabolsk syndrom. Det er størst sannsynlighet for å få syndromet når du er eldre, men det er altså større sjanse for å dø av det hvis du får det som middelaldrende.
 
21 % av dødsfallene i aldersgruppen 40-59 år skjedde på grunn av hjerte-/ karsykdom. Hele 14 % av dødsfallene i denne aldersgruppen kunne tilskrives metabolsk syndrom. Førsteforfatter Hildrum kunne dog ikke gi noe svar på hvorfor metabolsk syndrom ikke gir økt dødelighet hos dem over 60 år.
 
Eldre kan forebygge diabetes
 
Eldre kan ha like god insulinfølsomhet som unge mennesker. Det viser overlege Bente Bryhni ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, i sin avhandling ”Insulin release and insulin resistance in ageing”. Diabetes type 2 blir mer vanlig med økende alder, noe som kan skyldes overvekt og dårligere fysisk form.
 
- Blant 7 169 ikke-diabetiske personer som deltok i Tromsø-undersøkelsen 199495 undersøkte vi sammenhengen mellom alder og ikke-fastende insulin, proinsulin og ratio mellom disse to. Etter å ha korrigert for en rekke faktorer fant vi at insulinnivåene avtok med økende alder, uavhengig av faktorer assosiert med insulinfølsomhet, mens konsentrasjonen av proinsulin og proinsulin-insulin-ratio økte. Dette tyder på at betacellefunksjonen avtar med alderen, sier Bryhni til Tidsskrift for Den norske legeforening.
 

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?