Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ungdom har trua på Norges framtid
Del artikkelen med venner og kolleger

Nå begynner unge nordmenn å få tilbake trua på både sin egen og Norges økonomi igjen. 

Sparebankforeningen har foretatt en forventningsundersøkelse blant unge i Norge. Der ser det ut til at unges bekymringer for framtiden er i ferd med å snu.
 
- Pessimismen synes nå å slippe taket. Den kraftige rentenedgangen har positiv effekt på låntakernes økonomi, og isolert sett burde derfor den lave renten bidra til høyere optimisme. Når så ikke er tilfelle, er det fordi det åpenbart er stor usikkerhet i forhold til utviklingen i arbeidsmarkedet, sier Hilde E. Johansen, som er utredningsleder i foreningen, på E24 sine nettsider.
 
Tjener ikke på fall i boliglånsrente
 
De som tjener under 300 000 kroner i årslønn i tillegg til de eldste i undersøkelsen som er mest skeptiske til utviklingen.
 
- Mange i disse gruppene nyter ikke godt av fallet i boliglånsrenten. Flere alderspensjonister med bankinnskudd taper snarere på rentefallet, fortsetter Johansen. Forventningsbarometeret viste for første kvartal minus 8,3, og har økt positivt til andre kvartal til minus 3,7. For å sammenlikne, var tallet for andre kvartal i fjor på pluss 11,5.
 
Johansen sier at det at børsen har steget med 40 % siden mars er en sentral faktor. Men det som er absolutt avgjørende er de kraftige rentekuttene.
 
- Lånetakerne nyter godt av lavere rente. Den beste boliglånsrenten ligger for tiden på drøyt tre prosent, med fortsatt muligheter for ytterligere nedgang, sier Johansen.
 
Avgjørende arbeidsmarked
 
Ved utgangen av mai var 2,6 % av arbeidsstyrken ledig. Det beskrives som fortsatt lavt av Sparebankforeningen, og ledighetstallene må tre år tilbake for å finne tilsvarende. Det er også gode jobbmuligheter for mange, og de som står uten jobb gjør som regel det bare i en kort periode, fortsetter foreningen.
 
- De siste prognosene fra NAV viser imidlertid at arbeidsledigheten vil øke fremover, noe som gir grunn til bekymring. Det er derfor ikke overraskende at dette demper husholdningenes optimisme. En positiv utvikling i privatøkonomien er helt avhengig av at man har jobb, mener Johansen.
 
Barometeret er basert på en landsdekkende undersøkelse av rundt 1000 personer, og er justert i forhold til sesongvariasjoner.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?