Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


62 500 tapte arbeidsdager
Del artikkelen med venner og kolleger

I 2008 forsvant 62 500 arbeidsdager som følge av en arbeidskonflikt i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Til tross for at det i 2009 kun er mellomoppgjør var allikevel faren for streik stor i forbindelse med forhandlinger om tjenestepensjon.
 
10 arbeidskonflikter skapte de tapte arbeidsdagene i 2008, og flest tapte arbeidsdager (55 000) var det blant lærere og helsepersonell. Til sammenligning var det 12 konflikter ved forrige hovedoppgjør i 2006 og tapet i antall arbeidsdager var på hele 146 000 arbeidsdager. Ved mellomoppgjøret i 2007 var det 4 konflikter som endte med 4 000 tapte arbeidsdager.
 
Faren for streik over for i år?
 
År med mellomoppgjør har generelt lavere antall tapte arbeidsdager enn år med hovedoppgjør. Mens de i år med hovedoppgjør inngås toårige tariffavtaler blir disse kun revidert i mellomoppgjørene.
 
I år var det imidlertid stor streikefare som følge av forhandlingene om pensjonsreformen i offentlig sektor. Regjeringen måtte imidlertid gi etter for presset fra arbeidstakerorganisasjonene som fikk videreføre dagens ordning.
 
– Vi viderefører dagens regler for tjenestepensjon, samtidig som vi gjør de nødvendige tilpasninger til ny folketrygd ved at pensjonen justeres for økende levealder og reguleres på samme måte som alderspensjonen i folketrygden, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
– Jeg er glad for at det er oppnådd enighet om tjenestepensjon i offentlig sektor. Enigheten innebærer at vi sikrer gode pensjoner for ansatte i stat og kommuner, samtidig som Stortingets pensjonsforlik følges opp, sier statsminister Jens Stoltenberg.
 

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?