Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lettere å kombinere arbeid og pensjon
Del artikkelen med venner og kolleger

For å stimulere til mer arbeid blant pensjonister vil Regjeringen fjern all avkortning av pensjon mot arbeidsinntekter ved årsskiftet. Vedtaket er i tråd med pensjonsreformens hovedprinsipp om at arbeid skal lønne seg.
 
- Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og pensjon innenfor dagens pensjonssystem. Neste år vil vi fjerne avkortingen av pensjon mot arbeidsinntekt for 69-åringer. Det sa statsminister Jens Stoltenberg under trontaledebatten i Stortinget mandag.
 
Arbeidet med pensjonsreformen har pågått siden 2001 da regjeringen Stoltenberg I nedsatte Pensjonskommisjonen. Bakgrunnen for reformen er at økt levealder i befolkningen fører til at det i framtiden vil bli relativt færre yrkesaktive til å betale for pensjonene. I tillegg har dagens system enkelte svakheter som det er ønskelig å rette opp.
 
All avkortning fjernet
 
Med denne endringen vil all avkorting være fjernet for alderspensjonister innenfor dagens pensjonssystem, i tråd med det regjeringen tidligere har lovet. Personer over 67 år som mottar alderspensjon fra folketrygden vil fritt kunne jobbe ved siden av uten avkorting av folketrygdpensjonen.
 
- Fra 1. januar 2011 begynner den nye pensjonsreformen å virke. Det vil stimulere ytterligere til å arbeide, sa statsministeren i Stortinget
 
Arbeid skal lønne seg
 
Regjeringen la i februar 2009 fram et lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden. Forslaget bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide, og i forslaget til ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon innføres regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det vil også være mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.
 
De nye opptjeningsreglene, herunder forbedret pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid og arbeidsledighet, skal gjelde fra 2010. Samtidig innføres pensjonsopptjening for førstegangstjeneste. Fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner iverksettes fra 2011. Levealdersjusteringen får virkning for pensjoner som tas ut fra 2011.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?