Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Statsbudsjettet 2010 – Arbeid, velferd og miljø
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen tar høyde for økt arbeidsledighet i 2010 og tar i bruk flere virkemidler i kampen mot ledigheten. LO er fornøyd men NHO frykter det høye forbruket av oljepenger vil redusere norsk næringslivs konkurransekraft.
 
– Den sterke veksten i arbeidsledigheten som vi så tidligere i år minker. Det viser blant annet at regjeringas politikk har hatt god virkning. Men det er for tidlig å si at krisa er over. Regjeringa legger i budsjettet for 2010 til grunn at arbeidsledigheten vil øke fra 3,2 prosent i 2009 til 3,7 prosent i 2010, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.
 
I budsjettet har regjeringa tatt høyde for en slik utvikling, blant annet gjennom et økt tiltaksnivå, endringer i regelverket for bedriftsintern opplæring og ved å føre endringene i dagpenge- og permitteringsregelverket videre.
 
– Disse tiltakene er viktige i kampen mot arbeidsledigheten, og det er nå behov for en økt innsats mot langtids arbeidsledige, sier statsråden.
 
LO: Fokus på sysselsetting
 
I en kommentar fra LO understreker de at det fortsatt er sysselsettingsutfordringen som må være hovedfokus i tiden fremover. Med en sannsynlig økning i arbeidsledigheten understreker LO at det er positivt at tiltaksinnsatsen økes og at utdanningsmulighetene under ledighet forbedres.
 
LO oppsummerer budsjettet og er tilfreds med at forslaget er preget av:
  • videreutvikling av velferden
  • vekt på rettferdig fordeling
  • forsterket innsats mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet  
NHO: For stort forbruk
 
- Regjeringen bruker for mange oljemilliarder på statsbudsjettet, noe som gjør den norske kronen farlig sterk, sier NHO-sjef John G. Bernander.
 
Han frykter at norsk næringsliv skal tape konkurransekraft og at bedrifter som eksporterer eller er i direkte konkurranse med utenlandske bedrifter dermed vil få vanskelige tider.
 
- I 2008 kostet det 41 prosent mer å produsere varer og tjenester i Norge i forhold til andre vestlige land. Dette har fortsatt i feil retning og stadig sterkere krone gjør at vårt kostnadsnivå nå er hele 46 prosent høyere. Dette budsjettet legger et press på Norges Bank til å øke renten unødig mye.
 
- Det er også negativt at regjeringen ikke viderefører viktige krisetiltak for næringslivet som økte avskrivningssatser, sier Bernander.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?