Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Yrke og kreft i Norge
Del artikkelen med venner og kolleger

STAMI presenterer sammenhenger mellom ditt yrke og risiko for kreft. Arbeidstakere som jobber med maling og tapetsering har høyere risiko for lungekreft, og rørleggere har størst risiko for brysthinne- og bukhinnekreft er noen av funnene i rapporten.

Over 15 millioner mennesker i Norden er inkludert i undersøkelsen, som baserer seg på folketellinger fra 1960-1990 koplet mot kreftdata fram til 2005.

Den gjennomsnittlige risikoen for å utvikle kreft før fylte 75 år er 33 prosent for menn og 27 prosent for kvinner. Det er beregnet at om lag 3 prosent av alle krefttilfeller blant menn og under 0,1 prosent blant kvinner kan tilskrives kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen.

Utsatte yrker

Mange norske arbeidstakere har vært eksponert for kreftfremkallende faktorer på arbeidsplassen. Omfattende undersøkelser har vist at blant annet asbest, kvarts, benzen, krom, nikkel, formaldehyd, trestøv og ioniserende stråling har kreftfremkallende egenskaper. 

Det er særlig ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, håndverksfag og industrien som har vært eksponert for kreftfremkallende stoffer på jobben. Økt kunnskap om kreftfremkallende faktorer har ført til at det har blitt satt i gang flere tiltak for å beskytte arbeidstakerne. I dag er for eksempel bruk av asbest forbudt, mens bruken av stoffer som kvarts og benzen er under sterk regulering.

Mange former for kreft kan knyttes til yrkeseksponering, men det er store forskjeller i hvor godt man kan dokumentere en sammenheng. Hovedvekten i rapporten er lagt på kreftformer hvor en betydelig andel av alle tilfellene kan tilskrives yrkeseksponering. Dette gjelder lungekreft (18 prosent), mesoteliom (dvs. kreft i bryst- og bukhinne, 83 prosent), nese- og bihulekreft (30 prosent), blærekreft (2 prosent) og strupekreft (6 prosent). Prosentandelen angir andel krefttilfeller som tilskrives yrkeseksponering på landsbasis. 

Spesielt har mannlige rørleggere en særlig forhøyet risiko for mesoteliom sammenlignet med risikoen i befolkningen for øvrig. Samtidig er mange av yrkesgruppene med økt risiko for lungekreft innen bygge- og anleggsvirksomhet og håndverksfag. 

Rapport "Yrke og kreft i Norge" er utformet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Kreftregisteret.

[Les pressemelding fra STAMI


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?