Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderingsutvalget skal gi råd
Del artikkelen med venner og kolleger

Inkluderingsminister Audun Lysbakken ønsker en bred debatt om inkludering. Derfor har han satt ned et eget utvalg som skal se på muligheter og utfordringer i et flerkulturelt Norge.

- Jeg vil ha en bred debatt rundt inkluderingspolitikken. Diskusjonene skal føres i hele landet og jeg vil at ulike stemmer og synspunkter skal komme fram. Jeg vil vite hva som opptar folk, hvilke erfaringer og ideer de har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Målet med utvalget er å få en bred, kunnskapsbasert gjennomgang og diskusjon av sentrale spørsmål på området, og dermed legge grunnlaget for fremtidig politikkutforming. Utvalget skal levere sin utredning (NOU) til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om ett år.

Flere aktuelle temaer

Blant utfordringene utvalget skal diskutere er spørsmål om den høye ledigheten blant innvandringskvinner og hvordan Norge bedre kan benytte ressursene mange personer med innvandrerbakgrunn besitter, både med tanke på økonomisk vekst og samfunnsmessig utvikling.

- Debattene rundt integrerings- og inkluderingsspørsmål viser at dette er temaer som engasjerer bredt. Mange har sterke meninger, og virkelighetsbildene som tegnes er til dels svært motstridende. Utvalget har derfor en krevende jobb når de nå skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert fremstilling av dette saksfeltet, sier Lysbakken.

Utvalget skal også prøve å finne et felles verdisett som kan danne grunnlaget i et flerkulturelt samfunn, samt se på hvordan et mulig klasseskille kan by på utfordringer.

Et inkluderende utvalg

Utvalget er satt sammen av personer med allsidig erfaring og kompetanse og består av personer med ulik etnisk bakgrunn, med forskjellig yrkesbakgrunn, i ulik alder og som bor forskjellige steder i landet.

- Det er et spennende utvalg med mye kompetanse og stor bredde. Jeg har store forventninger til utvalgets arbeid, sier statsråden.

Utvalget skiller seg fra mange andre offentlige utvalg ved at det også skal arrangere debattmøter rundt om i landet.

 [Les pressemelding fra BLD]


Legg til kommentar

28. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?