Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidstilsynet aksjonerer for unge arbeidstakere
Del artikkelen med venner og kolleger

Inspektører fra Arbeidstilsynet går mellom 21. og 25. juni ut i virksomheter over hele landet for å undersøke arbeidsforholdene blant unge arbeidstakere. I år vil virksomheter innen varehandel og overnattings- og serveringsbransjen få besøk.

- Det er viktig å komme tidlig på banen og nå unge i arbeidslivet med relevant informasjon. Målet er å bedre sikkerheten til de som er nye i arbeidslivet, og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter og rettigheter, både hos de unge arbeidstakerne og deres arbeidsgivere, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Les om LOs sommerpatrulje i artikkelen ”Unge i sommerjobb”.

Besøker disse i varehandelen

Innenfor varehandel vil halvparten av tilsynene skje i følgende virksomheter i bensinstasjoner hos Statoil Detaljist, Spar- og Joker-butikker i Norgesgruppen, og i 7-eleven-kiosker, Narvesen-kiosker, YX-stasjoner og Uno-X-stasjoner hos Reitan servicehandel.

- Vi går inn i Statoil Detaljist, Norgesgruppen og Reitan servicehandel fordi vi tidligere i år har gjennomført møter med øverste nivå i konsernene. Her har vi informert om vår satsing og hvor viktig det er å ha et spesielt fokus på unge arbeidstakere. Nå ønsker vi å se om dette har hatt ringvirkninger nedover i systemet, sier Finboe Svendsen.

Tilsyn og veiledning

Arbeidstilsynets inspektører skal undersøke om:
  • de ansatte har fått skriftlige arbeidskontrakter og om disse er i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • arbeidsgiver har gjort en vurdering av farer de ansatte kan utsettes for i arbeidet
  • ansatte har fått nødvendig opplæring
  • arbeidsgiver har nødvendig kompetanse til å ivareta sine ansatte
  • sentrale arbeidstidsbestemmelser for ungdom blir overholdt

- Arbeidsgivere må bli mer bevisst de risikoforhold som unge arbeidstakere er utsatt for. De må ta hensyn til unge arbeidstakere i sine risikovurderinger, ta nødvendige forholdsregler og tilpasse arbeidet etter de unge arbeidstakernes modenhet, erfaring og ferdigheter. Unge arbeidstakere skal ha skriftlige arbeidskontrakter, og de skal ha arbeidsvilkår som er i tråd med regelverket, sier Finboe Svendsen.

Høy risiko

Unge arbeidstakere er ofte i midlertidige ansettelser. De har ofte lav bevissthet om risiko og lite kunnskap om rettigheter og plikter. 

- Arbeidsgivere som ansetter ungdom under 18 år har et helt spesielt ansvar. De har plikt til å gjennomføre særskilte risikovurderinger for de yngste i virksomheten, og foreldre og foresatte har krav på å få vite resultatet av disse risikovurderingene, sier Finboe Svendsen.

18 til 24 åringer er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn arbeidstakere i alle andre aldersgrupper, ifølge tall fra EU. De har ofte mangelfulle arbeidskontrakter, og har mindre erfaring med arbeidsmiljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. 44 prosent av arbeidstakerne mellom 16 og 24 år jobber utenom ordinær dagtid.

[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

18. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?