Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Skal vurdere mangfoldet i arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

Et nytt prosjekt skal vurdere integreringen av utenlandske arbeidstakere med høy utdannelse. Gjennom opplæring og 12 måneders praksis hos Telenor vil deltakerne ha gode muligheter til å bli en del av det norske arbeidslivet.

Tidligere forskning om integrering har ofte utgangspunkt i ufaglærte eller lavt kvalifisert arbeidskraft. Nå ønsker Telenor i samarbeid med IMDi og NAV og se på integreringsmuligheten for høyt utdannet arbeidskraft.

Arbeidspraksis hos Telenor

Prosjektet Telenor Open Mind-Integration vil finne sted i perioden august 2010 til november 2011. Deltakerne vil gjennom 15 måneder få opplæring og arbeidspraksis hos Telenor, der de vil bli fulgt opp av en fadder.

Målgruppen er arbeidsledige innvandrere med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring fra land utenfor Europa. Det forutsettes at de behersker norsk og engelsk på et nivå som gjør at de kan kommunisere uformelt med arbeidsgiver og kollegae

Evalueres av AFI

Prosjektet skal evalueres av AFI som skal gjøre en kost-nytteanalyse av hvilke gevinster og kostnader det har i et økonomisk og menneskelig perspektiv.

Problemstillinger som skal belyses er blant annet:

  • Hva ”gjør” programmet med deltakerne, dvs hva er programmets kritiske bestanddeler som antas å ”gjøre en forskjell”?
  • Hva er de viktigste ”lessons learned” med overføringsverdi fra programmet?
  • Hvordan kan disse ”lessons learned” ”oversettes” til og brukes som byggesteiner i en modell for integrering av høykompetent ikke-vestlig arbeidskraft?

[Les pressemelding fra AFI]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?