Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny samarbeidsavtale for IA klar
Del artikkelen med venner og kolleger

Alle partene i IA-avtalen har godkjent den nye samarbeidsavtalen med veileder. Det betyr at avtalene mellom den enkelte IA-virksomhet og arbeidslivssentrene må oppdateres.

Den nye samarbeidsavtalen vil bli lagt ut på partenes nettsteder og arbeidslivssentrene vil sende den til ledere og tillitsvalgte i virksomhetene. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet.

Effektiv og raskere oppfølging

IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Arbeidet for å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet inngår nå i IA-avtalens overordnede mål. For å få den sykemeldte raskere tilbake i arbeid er det i den nye IA-avtalen lagt mer vekt på oppfølging av den sykemeldte.

NAV kan frata status som IA-virksomhet

NAV har nå muligheten til å frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Å bli fratatt statusen som IA-virksomhet innebærer at virksomheten mister retten til å benytte IA-virkemidlene. Dette forutsetter at NAV har fulgt opp sine forpliktelser.

I den nye IA-avtalen er det presisert at alle IA-virksomheter skal ha en egen kontaktperson ved arbeidslivssentrene. Kontaktpersonen skal bistå både arbeidsgiver og tillitsvalgt/verneombud. I tillegg er det nå en forutsetning for å få tilgang til IA-virkemidlene at virksomheten avholder minst to møter i året hvor kun IA står på dagsorden.

Les mer om endringene for IA-virksomheter her.

Regelverksendringer fra 1. juli 2011

En del av endringene som foreligger i IA-avtalens tilhørende protokoll forutsetter lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Dette gjelder bl.a. flytting av stoppunkter i  oppfølgingsarbeidet, avvikling av aktiv sykmelding og legens deltagelse i dialogmøter. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. juli 2011. Partene oppfordrer likevel virksomhetene til tidligst mulig innsats i oppfølgingsarbeidet.

[Last ned samarbeidsavtale og veileder hos AD]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?