Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorer har høyest trivsel på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstakere i 60 årene har høyest trivsel på arbeidsplassen. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, der 8 av 10 eldre arbeidstakere svarer at de trives på jobb.

For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, og er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne.

- Arbeidsglede er en forutsetning for at eldre arbeidstakere velger å fortsette i jobben. Skal vi lykkes med å nå målet om at flere skal jobbe lengre, holder det ikke bare å snakke om økonomi. Til syvende og sist handler fortsatt deltakelse i yrkeslivet om livskvalitet, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Sammenlignet med yrkesaktive generelt er dette den aldersgruppen som har høyest trivselsnivå. Totalt svarer 68 prosent at de gleder seg til å gå på jobben, noe som er omtrent det samme som resultatene fra tidligere år.

Høyt mestringsnivå

Norsk seniorpolitisk barometer viser videre at eldre arbeidstakere ikke kommer til kort i forhold til arbeidsoppgavene. Seks av ti i gruppen 60 år og eldre mener de mestrer arbeidsoppgavene meget godt, og ingen andre aldersgrupper har like høy andel.

- Eldre arbeidstakere representerer høy verdi og nødvendig kompetanse. De er også en mer stabil arbeidskraft enn de yngre. Eldre fungerer godt i jobben og opplevelsen av mestring og stor arbeidsglede er uttrykk for dette, sier Østerud.

Trivselen til eldre arbeidstakere synes også å påvirke deres planlagte pensjonsalder. Barometeret viser at over halvparten av befolkningen ønsker å fortsette i jobben også etter at de har nådd pensjonsalderen. De siste fire årene har andelen eldre (60 år og eldre) som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon økt fra 56 til 75 prosent

Store forskjeller i oppfattelse av "senior"

Oppfatningen av hvor gammel en "senior" er skiller seg stort mellom bransjer. En industriarbeider regnes som "senior" når vedkommende er 53 år gammel. Til sammenligning er en helsearbeider 57 år gammel når vedkommende regnes som "senior".

Grensen for å regnes som "senior" i det private næringslivet er i gjennomsnitt 54,9 år. Til sammenligning er grensen i statlig sektor 55,4 år og i kommunal sektor 57,6 år.

Personer som norske ledere regner som "eldre" i arbeidslivet blir stadig eldre. I gjennomsnitt regnes en person på 55,6 år som "eldre". Dette er ett år høyere enn holdningen var i 2009 og hele fire år høyere enn i 2004.

Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). 1000 yrkesaktive og ca 850 bedriftsledere deltar.

Kilde: Pressemelding Seniorpolitikk.no


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?