Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Etnisk mangfold på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Stadig flere arbeidsplasser har arbeidstakere med variert kulturell bakgrunn. Nå har AFI utarbeidet håndboken "Samarbeid for mangfold" som gir ledere råd for å gjøre etnisk mangfold til en berikelse på arbeidsplassen.

Inkludering av innvandrere i arbeidslivet er en viktig forutsetning for god integrering. I tillegg til å gi den enkelte økt selvtilfredshet og bedre muligheter for egen utvikling, har det høy samfunnsmessig verdi ettersom alle ressurser tas i bruk.

I samarbeid med NHO Reiseliv, Fellesforbundet og NAV, har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) nylig publisert en håndbok for ledere om hvordan man kan arbeide med inkludering av innvandrere i arbeidslivet.

Kjente situasjoner

Det er flere situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass som følge av kulturforskjeller. Ulike kulturer har blant annet ulik oppfatning om kvinnelige ledere. I håndboken får du råd om hvordan du som leder skal forklare og få forståelse for at dette er en viktig del av norsk kultur og normalt på arbeidsplassene.

Utfordringer i forbindelse med språk blir også tatt opp i håndboken. Her er det viktig at du som leder er trygg på at formidlingen av budskapet fungerer og at den ansatte har forstått ditt budskap.

I tillegg diskuterer håndboken diskriminering på bakgrunn av etnisitet. I forbindelse med ansettelser er dette lovbestemt, men i situasjoner der enten kolleger eller kunder diskriminerer, kan det føre til vanskelige situasjoner for virksomheten.

Viktig ressurs

Utenlandske arbeidstakere har mye kompetanse som kan være viktig for virksomheten. Blant annet vil språk- og kulturkunnskaper kunne skape muligheter som bedriften ellers ikke ville få. Deres erfaringer kan dessuten gi rom for nye løsninger som tidligere ikke har vært vurdert.

Håndboken anbefaler ledere å få en oversikt over hvilke ressurser som finnes på arbeidsplassen. Med en god oversikt over hvilke språkkunnskaper de ansatte har, vil man for eksempel kunne takle situasjoner der språk er avgjørende på en bedre måte.

Presenteres på AFI-forum

21. oktober vil håndboken bli presentert. Der vil erfaringene håndboken bygger på presenteres, og man vil vise hvordan boken kan brukes i praksis av aktørene i arbeidslivet.

[Les mer om AFI-forum og håndboken hos AFI]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?