Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Virker IA som forventet?
Del artikkelen med venner og kolleger

YS Arbeidslivsbarometer slår fast at IA-bedrifter er mer inkluderende. IA-bedriftene har bedre seniorpolitikk, tilrettelegger bedre og har større aksept for fravær ved sykdom.

- Jeg har følgende klare råd til arbeidstakere som ser etter en ny arbeidsgiver: Hvis det er viktig for deg å jobbe i en virksomhet med en ledelse som er legger vekt på inkludering og tilrettelegging – sjekk om de har inngått en IA-avtale. Det er spesielt viktig å undersøke dette i privat sektor, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

På oppdrag fra YS har Gallup intervjuet 2675 Arbeidslivsbarometeret har spurt om forhold ved deres arbeidsdag og arbeidslivet generelt. Av de spurte svarte 64,4 prosent at de var tilknyttet en IA-bedrift. Hele 19,9 prosent svarte at de ikke viste om virksomheten de var ansatt i var en IA-bedrift.

IA-bedrifter med positive resultater

Blant de ansatte som arbeider i en IA-bedrift svarer de ansatte mer positivt på spørsmål om blant annet arbeidstakers forventninger ved sykdom, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og seniorpolitikk.

- Har virksomheten en IA-avtale på plass, er det også mer sannsynlig at arbeidsgiver fører en bedre seniorpolitikk, aksepterer fravær ved sykdom og tilrettelegger for arbeidstakere som av ulike årsaker ikke kan yte fullt ut, poengterer Kvalheim.

På spørsmål om fraværende oppfattes som illojale, svarer 9 av 10 ansatte i IA-bedrifter at dette ikke stemmer. I andre bedrifter svarer imidlertid 17,9 prosent at de er delvis eller helt enig i at ansatte som er fraværende blir sett på som illojale.

Enda klarere kommer forskjellen frem når man spør om oppfølging ved helseproblemer. Her svarer 14,7 prosent av IA-ansatte at virksomheten ikke støtter og hjelper den ansatte, mens 22,4 prosent blant ikke-IA-ansatte svarer det samme.

De samme trendene ser man på spørsmål om virksomhetens evne og vilje til tilrettelegging av arbeidsoppgaver, andelen seniorer ved arbeidsplassen og inkludering av dem som sliter med helsen.

Arbeidslivsbarometeret 2010

Det er andre gang YS sitt Arbeidslivsbarometer måler trykket ved norske arbeidsplasser. YS ønsker at barometeret skal gi økt kunnskap om arbeidsforholdene, samt være et verktøy som kan se helheten.

- Som YS-leder håper jeg resultatene i YS Arbeidslivsbarometer kan gi deg nyttig kunnskap om situasjonen i norsk arbeidsliv og derigjennom stimulere til gode debatter, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS Arbeidslivsbarometer skal gi både en statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv og formidle endringer og ulikheter. Det finnes ingen enkle svar, men Arbeidslivsbarometeret gir mulighet til å se på utviklingen både helhetlig og mer detaljert. 

[Les pressemelding fra YS               ]
[Klikk inn på det interaktive Arbeidslivsbarometeret]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?