Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


IA-avtalens 2. delmål på dagsorden
Del artikkelen med venner og kolleger

FFOs rådgiver Stian Oen gir flere råd i arbeidet for å følge opp IA-avtalens 2. delmål. Han mener staten har et foregangsansvar, noe som bør komme frem av Arbeidsdepartementets strategi for sysselsetting av funksjonshemmede.

Oen presenterte sine tanker om arbeidet videre for å nå IA-avtalens 2. delmål om å inkludere flere funksjonshemmede for arbeidsgiverforeningen Spekter. Med 78 000 funksjonshemmede som ønsker jobb, er mulighetene for å rekruttere mange. Gjennom å være en stor arbeidsgiver og for å vise samfunnsansvar mener Oen staten bør ta et særskilt ansvar.

Trenger konkrete målsetning

Mens 74,6 % av befolkningen generelt er i arbeid, er det tilsvarende tallet for funksjonshemmede kun 43,6 %. For å få til en faktisk økning i andelen sysselsatte funksjonshemmede, foreslår Oen at delmål må operasjonaliseres. I 2005-2006 var det statlig mål at 5 prosent av alle nytilsettinger skulle være personer med nedsatt funksjonsevne.

Tidligere har et statlig trainee-program for funksjonshemmede vært en suksess, og dette er foreslått gjentatt i 2011 med en varighet på 15 måneder. Tiltaket vil synliggjøre funksjonshemmede arbeidskraft, og gir en konkret sysselsettingseffekt.

I tillegg vil tilrettelegging ha en sentral rolle i å gjøre arbeidslivet tilgjengelig for alle, samt gode tilsettingsprosesser der det klart fremkommer at funksjonshemmede er ønsket å søke jobben.

[Les og se Stian Oens presentasjon hos FFO.no]

To paneler

I oktober ble to paneler satt ned for å gi konkrete innspill i arbeidet med å gi flere muligheter for funksjonshemmede i arbeidslivet. I tillegg til et brukerpanel er det også satt ned et Idè- og erfaringspanelet som består av representanter fra nærings- og arbeidslivet. 

Se hvem som er i panelene i tidligere artikkel om å få flere unge funksjonshemmede i arbeid.

AFI-notat: Funksjonshemmede og arbeid

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet gått gjennom litteratur som ser på sysselsettingssituasjonen for person med funksjonsnedsettelser. Notatet inngår i arbeidet for en ny sysselsettingsstrategi.

Blant annet redegjør AFI for debatten om funksjonshemmede og arbeid og beskriver noen implikasjoner av ulike definisjoner av funksjons­hemning. I tillegg ser man på forskning om ulike faktorer som kan påvirke sysselsettingssituasjonen, samt ulike forklaringer på det økende antallet personer i arbeidsfør alder som er utenfor arbeidslivet. Notatet beskriver også den politiske innrammingen av feltet, og diskuterer ulike politiske strategier som tar sikte på å bøte på den lave sysselsettingsgraden og erfaringene med dem. Videre drøftes enkelte impulser og erfaringer fra andre land.

[Les mer om AFI-notatet]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?