Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tidsklemmen - menneskets verste fiende?
Del artikkelen med venner og kolleger

TIDSKLEMMEN – MENNESKETS VERSTE FIENDE?

 

Tidsklemmen mellom hjem og arbeid ser ut til å bli en større utfordring enn vi moderne mennesker makter å takle i hverdagens jag og mas.

 

Nærmest daglig blir vi minnet om dette i ulike media som for eksempel;

 

·          1,1 millioner nordmenn er plaget av stress.

·          Unge karrierekvinner sliter med å innfri både på jobb og overfor familien.

·          Ingenting skal være ugjort – jakten på suksess og nye opplevelser griper stadig sterkere om seg i hverdagen.

·           

Slike eksempler gjør ikke akkurat tilværelsen lettere for enkeltmennesket som hele tiden har et genuint ønske om å innfri omgivelsenes forventninger.

 

TIDSKLEMME - DILEMMA GJØR FLERE SYKE.

 

Selv om arbeidstiden stadig er synkende, og vi i Norge, sogar, har kortest arbeidstid i Norden, opplever allikevel Ola Nordmann at tidsklemmen er en hyppig årsak til utbrenthet.

 

Ikke bare stresset og følelsen av utilstrekkelighet på jobb, men samspillet og fordelingen av din tilmålte tid mellom arbeidet og hjemmet bringer oss opp i et tidsklemme - dilemma som øker risikoen for sykdommer og utbrenthet.

Det er en kjensgjerning at utbrenthet også øker risikoen for andre psykiske helseproblemer, som depresjon, angst og alkoholmisbruk.

 

Utbrenthet er ikke noe nytt ord, men hva man legger i begrepet og årsakene til utbrentheten, er det stadig nye og ulike oppfatninger omkring.

I følge boka ”Utbrent. Krevende jobber – Godt liv?” av Atle Roness og Stig Berge Matthiesen blir utbrenthet definert som ”langvarig stress på grunn av intense krav på jobben”.

 

TIDSKLEMMEN FØRER TIL DEPRESJONER.

 

Andre forskere mener å kunne bekrefte at mennesker som lever i tidsklemmen, eller som opplever andre motsetninger mellom arbeid og hjem, er mer utsatt for utbrenthet.

Verst er det når forhold i privatlivet påvirker jobben på en negativ måte, som fører til at en ikke får utført sitt arbeid sli en selv og omgivelsene forventer. Arbeidstakere som opplever dette, har 30 ganger høyere risiko for utvikling av depresjoner og 10 ganger så høy risiko for å utvikle angst og alkoholavhengighet sammenlignet med de som sjelden eller aldri er i slike situasjoner.

 

ARBEIDSGIVERS BEDRIFTSKULTUR KAN HJELPE.

 

(2.5 2003)


Legg til kommentar

24. november, 2020
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?