Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid i kulde
Del artikkelen med venner og kolleger

Med meldinger om sprengkulde i hele landet, vil mange stå foran arbeidsdager i spesielt kalde omgivelser. Det er flere faktorer som bestemmer hvor godt du tåler kulden.

For ansatte i bygg- og anleggsvirksomheter, petroleums- og bergverksindustri, fiskerier og fiskeoppdrett, i skogbruk og til dels også i annen landbruksnæring er man utsatt for kulde i arbeid utendørs i vinterhalvåret. Dessuten er det mange arbeidsoppgaver som gjennomføres innendørs i kjøle- og fryserom.

Mens man utendørs har et varierende klima med vind og kulde, vil ansatte innendørs ha mer forutsigbarhet med et regulert klima.

Avgjørende faktorer

STAMI har sett på forskningen som er gjort på hvordan arbeidstakere tilpasser seg arbeid i kulde. For mange er kulden en ekstra belastning, og hvordan man takler dette er avhengig av flere faktorer.

Blant faktorene som forskerne fant klare forskjeller var kjønn. Menn viser seg å tåle kulde bedre enn kvinner, som en følge av større kroppsmasse og muskelmasse noe som produserer varme.

I tillegg viser det seg at nattarbeid kan påvirke arbeidstakerens evne til å takle kulde. Kroppstemperaturen reduseres normalt om natten, og det er derfor også naturlig at varmetapet er større ved nattarbeid.

Det er ikke påvist noen forskjeller i tilpasning til kulde blant unge og eldre arbeidstakere.

For mange av de undersøkte faktorene er det imidlertid gjort for lite forskning til at man kan konkludere.

Kan ikke gå hjem

Kulde har flere fysiske følger. Først nedsettes fingerferdigheter, presisjon og tempo i arbeidet. Dessuten kan det oppstå muskelstivhet og reumatiske plager forsterkes. I tillegg blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner.

Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser. Selv om du som arbeidstaker opplever kulden som svært ubehagelig under arbeid, kan du ikke forlate arbeidet. Arbeidstilsynet anbefaler heller at du tar kontakt med arbeidsgiver for å diskutere løsninger i perioder med ekstrem kulde.

Verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen innebærer umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. I tillegg er det inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet stanser ved temperaturer under minus 20°C.

Dersom normalt varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Slik bekledning regnes som personlig verneutstyr, og skal bekostes av arbeidsgiveren.

[Les pressemelding fra STAMI]
[Les mer om reglene for arbeid i kulde hos Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

18. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?