Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV-endringer fra 1. januar
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. januar 2011 er det gjennomført en rekke endringer i regelverket for NAV. Disse endringene påvirker blant annet pensjonister og folk på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og individstønad.

Den største endringen skjer med iverksettingen av pensjonsreformen.. Det betyr blant annet at det er mulig å ta ut fleksibel alderspensjon. Les mer på NAVs kampanjeside www.deterdinpensjon.no/ for informasjon om pensjonsreformen og de nye pensjonsreglene.

Sykepenger til deg som er mellom 62 og 70 år

Alle mellom 62 og 67 år har rett til sykepenger i ett år dersom man mottar alderspensjon, ny AFP eller gradert gammel AFP, eller ikke mottar noen av disse pensjonsytelsene.

Du har ikke sykepengerettigheter dersom du mottar ugradert AFP i privat sektor, eller mottar ugradert gammel eller ny AFP i offentlig sektor.

Dersom du er mellom 67 og 70 og har en arbeidsinntekt på mer enn to ganger grunnbeløpet, vil du ha rett til sykepenger i maksimalt 60 dager

Andre stønader for de mellom 62 og 67 år

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) vil bli utbetalt fullt ut selv om man tar ut alderspensjon fra folketrygden.  Det samme gjelder ny avtalefestet pensjon i privat sektor.

De som har fylt 62 år og søker om AAP, må ha hatt pensjonsgivende inntekt på minimum grunnbeløpet i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten (beregningstidspunktet) eller minst tre ganger grunnbeløpet til sammen i løpet av de siste tre årene før samme tidspunkt.

De som har fylt 62 år og søker om uførepensjon, må ha hatt pensjonsgivende inntekt på minimum grunnbeløpet i året før arbeidsevnen ble varig nedsatt med minst halvparten (uføretidspunktet) eller minst tre ganger grunnbeløpet til sammen i løpet av de siste tre årene før samme tidspunkt.

For begge disse finnes det unntak for kravet om inntektsbortfall. Se NAV sine sider for mer informasjon.

Annet

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger likestilles med arbeidsinntekt slik at de vil gi rett til dagpenger.

Ordningen med å refundere individstønad til kommunene i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet (KVP) opphører fra 2011.

[Les pressemelding fra NAV]


Legg til kommentar

18. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?