Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1 av 3 på sykehus
Del artikkelen med venner og kolleger

Fremdeles er det hjerte- og karsykdommer som fører til flest innleggelser ved norske sykehus. I 2010 var hver tredje nordmann på sykehus for undersøkelse eller behandling viser tall fra Norsk pasientregister.

Om lag 1,7 millioner personer ble undersøkt eller behandlet på somatiske sykehus i Norge i 2010. Disse pasientene ble enten innlagt for døgnopphold, fikk dagbehandling eller var til poliklinisk konsultasjon.

Siden Norsk pasientregister nå er personidentifiserbart, ser man nå hvor mange personer som har blitt undersøkt eller behandlet ved sykehusene. Om man bare ser på døgnopphold, så hadde 560 000 personer til sammen i overkant av 850 000 opphold i 2010. Det er en økning på nesten 2 000 i antall døgnopphold fra året før.

Hjerte- og karsykdommer er fortsatt vanligste innleggelsesårsak, og gjelder nær 116 000 av døgnoppholdene. Hvis vi teller personer, så var det 11 387 som ble lagt inn med førstegangs akutt hjerteinfarkt.

Kortere liggetid

Liggetid ved døgnopphold fortsetter å gå ned. I 2010 var det 4,5 liggedager i gjennomsnitt per opphold, mens det året før var 4,6. Ser vi tilbake til 2005, så var gjennomsnittet 5,1 liggedager.

55 prosent av døgnoppholdene fant sted ved institusjoner tilknyttet Helse Sør-Øst RHF. På landsbasis utgjorde døgnopphold ved private, kommersielle sykehus 1 prosent av totalen.

Mange konsultasjoner for muskel- og skjelettsykdommer

Det ble utført drøyt 4,7 millioner polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus i 2010, og nesten 430 000 dagbehandlinger. Disse tallene er ikke helt sammenlignbare med foregående år. 13,4 prosent av dagbehandlingene skyldtes sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. Denne sykdomsgruppen var også en hyppig årsak til polikliniske konsultasjoner, med 9,2 prosent – sammen med skader og forgiftninger og kreft.

Pasienter med hudsykdommer var den gruppen som oftest hadde flere konsultasjoner i løpet av året. Hvis man teller personer som ble behandlet for hudsykdommer, var det flest med psoriasis og eksem.

I 2010 var det noen flere konsultasjoner for kvinner enn for menn, 55 prosent. Noe av denne forskjellen skyldes at kvinner får medisinsk oppfølging i forbindelse med svangerskap, fødsler og barseltid.

Kilde: SSB.no

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?