Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Studerer 34 timer i uka
Del artikkelen med venner og kolleger

Norske heltidsstudenter studerer hele 34 timer i uka. Det er samme nivå som studenter i Frankrike og Sverige.

Norske studenter jobber mer med studiene sine enn man skulle anta. I tillegg til 34 timers studie per uke i snitt, jobber den gjengse student også som regel ved siden av studiet. Til sammen bruker en gjennomsnittlig norsk heltidsstudent 42 timer i uken på studier og jobb.
 
Deltidsstudenten havner på gjennomsnittlig 18 timer studie og 26,5 timer arbeid i løpet av en normal uke.
 
- Forbereder studenten på arbeidslivet
 
Det er på samme nivå som nabolandet Sverige og vinlandet Frankrike. I land som Danmark, Finland og Nederland ender studietallene dog på noe under 34 timer per uke.
 
Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland, synes det er et godt tegn.
 
- Dette avkrefter myten om at norske studenter studerer for lite. Studentene har en arbeidsinnsats som overstiger 40 timer i uka fordelt på studier og jobb. Det mener jeg gjør dem godt forberedt på arbeidslivet, sier minister Aasland til Kunnskapsdepartementets nettsider.

Norske studenter eldre

Det er en undersøkelse Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort som bringer statistikken på bordet. Materialet for undersøkelsen ble hentet inn i perioden april til juni i 2010. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på grunnlag av dette datamaterialet utarbeidet analyserapporten som nå foreligger.
 
Andre funn NIFU fant er blant annet at norske studenter i gjennomsnitt er eldre enn andre europeiske. Det kan blant annet ha sammenheng med at studenter i andre land generelt kommer rett fra videregående skoler, mens nordmannen gjerne tar et års opphold etter endt videregående opplæring.
 
14 % av studentene har hatt et studieopphold i utlandet, og 20 % mener de har planer om det. Nordiske studenter er generelt mer uavhengige av sine foreldre enn andre europeiske studenter. De bor sjeldnere med foreldrene sine, og klarer seg bedre økonomisk. Dette kan sannsynligvis forklares av studiefinansieringsordningene i Norden.
 

Legg til kommentar

18. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?