Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fysiske krav og konflikter gir nedsatt arbeidsevne
Del artikkelen med venner og kolleger

Danske undersøkelser viser at høye fysiske krav og konflikter på jobben kan øke risikoen for nedsatt arbeidsevne. Det kan igjen lede til langvarig sykefravær.

Langvarig sykefravær er en ting, men nedsatt arbeidsevne kan i verste fall føre til tidlig tilbaketrekking fra arbeidslivet.
 
Undersøkelsen sammenliknet medarbeidere som hadde høye fysiske krav og konflikter på arbeidsplassen, med medarbeidere som ikke hadde det. Den første gruppen hadde altså større risiko for å få nedsatt arbeidsevne.
 
Slitsomme arbeidsstillinger og armene over skuldrene
 
Først og fremst er det arbeidere som bedriver manuelt arbeid som rammes. Faglærte håndverkere, industriarbeidere, pleiepersonale og ufaglært arbeidskraft i diverse yrkeskategorier utsettes for tøffe fysiske krav.
 
I disse bransjene må arbeiderne gjerne jobbe i arbeidsstillinger med vridninger i kroppen, de jobber mye ute og ofte med oppgaver som tilsier at de må arbeide med hendene løftet over skuldrene. Disse punktene sliter på kroppen over tid.
 
Mye støy og arbeid der man sitter på huk eller står foroverbøyd øker også risikoen for nedsatt arbeidsevne.
 
Både pleiepersonell og ufaglærte er mer utsatt for konflikter på jobben enn andre, og er dermed i en risikogruppe for nedsatt arbeidsevne.
 
Andre faktorer for nedsatt arbeidsevne
 
Undersøkelsen viser videre at akademikere, teknikere, bankansatte og kontorfunksjonærer har svært liten risiko for å få nedsatt arbeidsevne på grunn av faktorer i arbeidslivet. Her gjør heller andre primære livsstilsfaktorer seg gjeldende som farer for nedsatt arbeidsevne. Først og fremst i form av røyking og høy BMI (Body Mass Index).
 
Bo Veiersted, STAMI-forsker (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) på arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser, synes resultatene fra den danske undersøkelsen er spennende.
 
- Dette er spennende resultater som klart viser at fysiske og psykososiale arbeidskrav er relatert til arbeidsevne 10 år senere. En nedsatt arbeidsevne øker så risikoen for langtidssykemelding og tidlig pensjonering betydelig, sier Veiersted til STAMIs nettsider.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?