Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mobbet på jobb – utstøtt fra arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny studie viser at det er en sammenheng mellom mobbing på arbeidsplassen og det å bli utstøtt fra arbeidslivet.

Når en ansatt opplever mobbing på arbeidsplassen sin og arbeidsforholdene blir for vanskelige, forlater gjerne den ansatte ”frivillig” stedet. Enten gjennom omplassering eller rett og slett ved å finne en ny arbeidsgiver.
 
Andre resultater av mobbing kan være sykefravær og dernest også uføretrygd – som i praksis vil si at den mobbede ikke lenger deltar i arbeidslivet.
 
Det viser en studie forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen (UiB) har foretatt sammen om det aktuelle tema.
 
Forskning som er gjort på temaet tidligere viser sågar at mobbing på arbeidsplassen også kan føre til psykiske lidelser som angst, depresjoner, psykosomatiske symptomer, og til og med symptomer som kan minne om post-traumatisk stresslidelse, skriver STAMI.
 
I 2009 rapporterte hele 2,2 prosent at de hadde blitt mobbet av kolleger en gang i måneden eller mer. Enda mer graverende kunne 1,6 prosent melde inn at de hver måned ble mobbet av sin leder. De siste tre år har sett antallet yrkesaktive som oppgir at de blir mobbet øke moderat.
 
Mobbes ut av arbeidslivet
 
Resultatene etter mobbing på arbeidsplassen er flere. Ansatte som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen, oppgir gjerne at de ønsker å forlate organisasjonen der de jobber, et ønske som holder seg stabilt over tid. Noen finner seg altså en ny arbeidsplass, mens andre ikke har helse til å jobbe og går over på uførepensjon eller attføring. De har med andre ord blitt mobbet ut av arbeidslivet.
 
Studiets resultater viser også en annen, interessant vinkling. De aller fleste som opplever mobbing, er fremdeles i samme jobb to år etter at de for første gang har oppgitt å ha blitt utsatt for mobbing.
 
Her er forklaringene varierte. Det kan eksempelvis være vanskelig å finne ny jobb, men det kan også være at arbeidstakeren selv opplever en så sterk tilknytning til kollegaer og jobben sin, at han eller hun synes det er vanskeligere å slutte.
 
Omfattende undersøkelse
 
Undersøkelsen ble utført på denne måten:
 
Hovedmålet med undersøkelsen var å se om det faktisk stemte at mobbing på arbeidsplassen er en forløper for utstøting og at ansatte slutter tidligere enn de ellers ville gjort. STAMI og UiB tok for seg et utvalg på hele 1775 norske arbeidstakere, som besvarte et spørreskjema om arbeidsmiljø og helse. Spørreskjemaet ble i sin tur fulgt opp med en ny spørreundersøkelse to år senere.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?