Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere over 62 fortsetter i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Flere enn før fortsetter å stå i arbeid etter at de har fylt 62 år. Samtidig er det flere enn forventet som velger å ta ut alderspensjon fra Folketrygden etter at den nye pensjonsreformen ble innført.

Nærmere 30 000 har etter at pensjonsreformen ble innført i januar benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon. Samtidig er det altså flere nå enn tidligere som fortsetter i arbeid etter fylte 62 år.
 
- Selv om flere tar ut pensjon tidlig, så fortsetter de å jobbe. 6 av 10 jobber ved siden av å ta ut alderspensjon, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP) til SSPs nettsider.
 
Den nye reformen gjør at mange kan ta ut pensjon ved fylte 62 år. Men hva som lønner seg for den enkelte, er forskjellig fra person til person. Tallene SSP figurerer med kommer fra NAVs rapport ”Arbeid og velferd nummer 4”.
 
Folk står lenger i arbeidslivet
 
Rapporten viser at færre enn før i aldersgruppen 62 til 66 år mottar sykepenger og uførepensjon, mens litt flere mottar det som kalles arbeidsavklaringspenger (AAP). Alt i alt har andelen som mottar denne form for støtte gått ned med 0,6 prosent.
 
Antallet uførepensjonister ned
 
Ifølge Dagsavisen går antallet uførepensjonister ned. Tallene fra NAV viser at færre i samme aldersgruppe har tatt ut uførepensjon i løpet av de første tre kvartalene i 2011, sammenlignet med året før. NAVs pensjonsekspert Ole Christian Lien mener overfor Dagsavisen at nedgangen er dramatisk.
 
Det har i følge NAVs rapport blitt enklere å søke om alderspensjon. For personer ansatt i virksomheter uten rett til AFP var uførepensjon tidligere eneste aktuelle pensjonsordning før fylte 67 år. Den nye pensjonsreformen gjør at denne gruppen nå får et alternativ. Det lønner seg kanskje ikke, men noen slipper en omfattende søknadsprosess for å dokumentere tap av arbeidsevne, der man på forhånd ikke kan være sikker på utfallet.
 
- Hvis det viser seg at det for folk med litt dårligere helse er mulig å kombinere arbeid og pensjon og slik bli lenger i arbeidslivet, er det veldig bra. Men dette må observeres over lengre tid, mener direktør Østerud i SSP.
 

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?