Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Solidarisk eldrearbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Direktøren i SSP melder at det mest solidariske eldre generasjon kan gjøre overfor de yngre, er å jobbe. Og hun støttes av tallenes tale.

- Vårt viktigste bidrag når det gjelder solidaritet med yngre generasjoner, er å få seniorene til å jobbe lenger, åpner Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk (SSP) ved SSPs nettsider.
 
2010 så i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) at det var 4,8 person i yrkesaktiv alder (20-66 år) fordelt på hver person i pensjonsalder, altså 67 år og eldre. I tillegg falt i fjor tallet på yrkesaktive i forhold til yrkespassive, noe det i følge spådommene kommer til å fortsette med.
 
Vil fokusere på delmål tre
 
SSPs direktør Kari Østerud mener det viktigste Norge kan gjøre i 2012 er:
- Å synliggjøre seniorene som en viktig ressurs for norsk samfunnsliv og arbeidsliv.
- Å skape større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet.
- At flere virksomheter får et seniorperspektiv på personalpolitikken sin.
 
Dette gjør SSP med sin virksomhet alt, men ifølge SSP-direktør Østerud skal det jobbes mer med noe av dette i år enn ellers.
 
- Vi skal for eksempel løfte arbeidet med IA-avtalens delmål 3, som står på stedet hvil, sier hun. Hun har selv blitt nasjonal koordinator for European Year 2012.
 
Delmål tre lyder som følger: ” Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).”
 
Også EU har satt sine mål for 2012. Her er de tre overordnede utfordringene:
- Å styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år.
- Å motivere til aktiv samfunnsdeltagelse.
- Å forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker.
 
Aktivt år for aldring
 
31.januar går SSP i gang med en konferanse de har kalt ”Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner”, og det med det som bakteppe at Østerud tar for seg solidaritet mellom den eldre og yngre generasjon.
 
30 organisasjoner er tilsluttet SSP og regnes også som samarbeidspartnere i forbindelse med European Year 2012.
 
- Jeg håper at organisasjonene også setter i gang aktiviteter i egen regi, og at vi vil se mange blomster blomstre, for å si det sånn. Dette er et år både for aktiv aldring og for solidaritet mellom generasjonene. Vårt viktigste bidrag når det gjelder solidaritet med yngre generasjoner, er å få seniorene til å jobbe lenger, sier Kari Østerud.
 

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?