Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rekordhøy yrkesdeltakelse blant eldre
Del artikkelen med venner og kolleger

Er du 50 år i dag, forteller statistikken at du er forventet å være yrkesaktiv i 11 år til. Det er 0,1 år mer enn man så for seg i 2009.

I avtalen om inkluderende arbeid (IA-avtalen) presiseres det i delmål tre at: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.
 
Halvveis inn i den nevnte perioden, føler seniorpolitikk.no temperaturen for hvor godt det ligger an i forhold til delmålet. Direktør for Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud, synes det er bra at yrkesaktiviteten øker blant eldre.
 
- Der er gledelig at yrkesaktiviteten for de over 50 år endelig øker litt, og at utviklingen igjen begynner å gå i riktig retning. Endringen er imidlertid ikke veldig stor; yrkesaktiviteten har økt med drøye fem uker. Målet er seks måneder innen utgangen av 2013. Det betyr at innsatsen på delmål 3 i IA-avtalen må intensiveres fremover, sier Østerud til seniorpolitikk.no.
 
Mange med tidligpensjon
 
I følge Arbeid og Velferd nr.2 2012 har altså forventet arbeidslengde økt med 0,1 prosent. Det tilsvarer her mellom fem og seks uker. Nå forventes det at yrkesaktive personer over 50 år vil stå i jobb i 11 år til.
 
Flere enn man hadde trodd tar ut tidligpensjon fra folketrygden. Seniorpolitikk.no spør om det betyr at økningen i yrkesaktiviteten tilsier at de likevel fortsetter i arbeid:

- Det er mye som tyder på at mange benytter seg av muligheten til å kombinere arbeid og pensjon. Dersom det bidrar til at flere kan jobbe lenger, er det veldig positivt. Det blir spennende å følge denne utviklingen fremover. En ”liten” bekymring kan være at tilknytningen til arbeidslivet blir løsere fordi flere velger deltid og mer midlertidige arbeidsavtaler. På sikt kan dette virke negativt på sysselsettingen, mener Østerud ved Senter for Seniorpolitikk.
 
Utdanning og næringsstruktur sentralt
 
Faktisk øker yrkesaktiviteten etter fylte 50 år blant ansatte i alle fylker, viser tall fra NAV. Akershus står frem som fylket for seniorene: her jobber folk lengst, i gjennomsnitt 12,1 årsverk etter fylte 50.
 
Finnmark og Østfold faller ut på andre siden av statistikken. Her jobber folk kortest etter de har blitt 50 år, henholdsvis 9,8 og 9,9 årsverk.
 
Akershus har det nest høyeste utdanningsnivået i landet blant folk i alderen 60–66 år, mens Østfold og Finnmark er blant de fire fylkene med lavest nivå. Det gir resultater, mener Ole Christian Lien, seniorrådgiver i NAV.
 
– Forskjellen mellom fylkene har sammenheng med forskjeller i næringsstruktur og utdanningsnivå, sier Lien.
 
tylex;>online book
x;>online book

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?