Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Slutter fordi de er psykisk syke
Del artikkelen med venner og kolleger

Psykiske problemer er den største grunnen til at elever ved videregående skole, slutter. I jobbsituasjon blir sykemeldte med depresjon lenger borte fra jobb.

Hele 21 prosent av elever som avbryter skolegangen under videregående opplæring, forteller at det er av psykiske årsaker, skriver Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det vil si at hver femte person som stiger ut av videregående før fullendt gang, har psykiske problemer. Statistikken overrasker:
 
- Dette er overraskende høye tall, sier forsker Eifred Markussen ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til dagsavisen.no.

For sammen med sin kollega Idunn Seland har Markussen gjennomført en omfattende studie blant alle elever på alle trinn i den videregående skolen i Akershus sist skoleår. De to hadde som mål å finne ut mer om hvorfor nesten hver femte elev i den videregående skolen avbryter før de er ferdige.
 
Sammenliknbare resultater
 
Denne undersøkelsen omfattet bare Akershus, men den mangeårige skoleforskeren Markussen er klar i sin indikasjon om at resultatene er sammenliknbare for resten av landet. Et viktig «funn» for forskerne har vært at forhold utenfor skolen er en like viktig årsak til frafall – som skoleinterne forhold i seg selv er det.

- Denne studien viser at det er flere årsaker til frafall, og at det er vanskelig å gi et fasitsvar på tiltak som skal avhjelpe. Men FFO har tro på at en styrket rådgivningstjeneste samt en styrking av skolehelsetjenesten, er to gode tiltak. Dette er tiltak som vil bidra til å avdekke problemer elevene sliter med. En tilstedeværende og synlig skolehelsetjeneste kan for eksempel hjelpe elever med dårlig psykisk helse på riktig vei før de går til det skritt å droppe helt ut av skolen, sier Ove Helset, rådgiver i FFO, på FFOs egne nettsider.
 
Depresjoner problematiske i arbeidslivet
 
I en annen studie viser det seg også at sykemeldte som er syk på grunnlag av depresjoner, gjerne er lengre perioder borte fra jobb enn andre sykemeldte. Studien er gjort av det danske arbeidsmiljøinstitutt. Det skriver Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på sine nettsider.
 
De sykemeldte som var med i denne studien fikk et spørreskjema å forholde seg til. Studien ble dermed basert på resultatene fra undersøkelsen, som ble spredt blant sykmeldte med psykiske helseproblemer (heri stress, depresjoner eller utbrenthet) som ble fulgt via et nasjonalt sykefraværsregister.
 
Resultatene tyder på at tiden det tar å vende tilbake til arbeidet både avhenger av helsemessige faktorer og forhold på arbeidsplassen. I gjennomsnitt tok det 25 uker for de sykmeldte å vende tilbake til arbeidet. Ett år etter sykmelding var 86 prosent av de sykmeldte tilbake i arbeid.
 
Studien ble besvart av 298 danske sykemeldte, etter å ha blitt utstedt til hele 721 forskjellige sykemeldte ved undersøkelsens start. Forskerne fulgte de 298 i opp til et år.
 
tylex;>online book

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?