Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange yrkesaktive pleier pårørende i livets sluttfase
Del artikkelen med venner og kolleger

Som yrkesaktiv kan man motta støtte hvis man pleier nære personer på dødsleiet. 14,3 millioner kroner brukte staten på ordningen i 2011.

Det er nok mindre kjent at man som yrkesaktiv har mulighet til å søke pleiepenger. I årene 2000 til 2009 var det kun mellom 200 og 290 personer som så sitt snitt til å benytte seg av pleiepengene. Folketrygdens utgifter til ordningen varierte mellom 1,8 millioner og 3 millioner kroner årlig.
 
Så kom det en endring i selve ordningen. Fra 1.juli 2010 gikk det nå an til å søke ordningen for hele 60 dager, ikke 20 dager som det tidligere hadde vært. Det kommer fram av NAVs egen ”Arbeid og velferd nr. 2-2012”.
 
- Vi ser at det var en økning i fjor som følge av regelverksendringer. Vi ønsker at flere skal kjenne til ordningen og de mulighetene den kan gi i en vanskelig fase av livet, sier Ellen Chr. Christiansen, direktør for ytelser i NAV på NAVs egne nettsider.
 
Økning i støtteantallet
 
Blant de som har mottatt støtte i form av pleiepenger, er det en trend at det gjerne er ansatte innen helse- og sosiale tjenester som påtar seg å pleie sine pårørende. Nesten halvparten av kvinnene som mottar pleiepenger er ansatt i denne sektoren.
 
For 2010 var det kun 380 personer som mottok penger fra støtteordningen. Det økte til 668 personer året etterpå.
 
Kvinner står for den største delen av økningen, men når menn først benytter seg av ordningen, tar de ut litt flere dager enn kvinnene. Ordningen brukes mest på Vestlandet.
 
Økning også i varighet
 
Det har også vært en økning i antall dager den enkelte mottar pleiepenger. Før endringen inntrådte og det ble mulig å motta støtte i 60 dager, lå snittet på 9 dager. Etter endringen så man i 2011 et snitt på 16 dager, og rundt 18 prosent av mottakerne dette året tok ut 20 dager eller mer.
 
Det er også et økonomisk perspektiv her. NAV går enda dypere i materien da de melder at økningen i antall mottakere etter regelendringen har vært størst blant de med inntekt under 4G, altså rundt 312 000 kroner. Samtidig tjente mer enn 70 prosent av pleiepengemottakerne over 4G. For 2011 var utgiftene for staten til ordningen på 14,3 millioner kroner.
 

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?