Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivet ”forlenges”
Del artikkelen med venner og kolleger

Hva som er faktisk pensjonsalder, og hvor lenge personen arbeider, spriker stort. I Europa er det store forskjeller mellom landene.

Eksempelvis forventes en 50-åring i Belgia å skulle stå i arbeid i (gjennomsnittlig) 7,8 år til. For nabolandet Nederland eller blant den gemene brite, er tallet 10,4 år.
 
Disse gjennomsnittstallene avviker fra det som er fastsatt alder for offentlig pensjon, skriver LO på sine nettsider.
 
Den omtalte belgieren forventes altså å jobbe til han eller hun er 57,8 år. Men pensjonsalderen i landet er for både menn og kvinner 65 år.
 
2,8 år ekstra arbeid
 
Gjennomsnittlig for europeere er forventet å arbeide til man er 59,4 år – mens franskmenn kan ta hatten og gå når de er 58,5. Felles for de fleste land er at man nå forventes å arbeide 2,8 år lenger enn ved tusenårsskiftet. Det kan forklares på flere måter, bedre helse, men også at førtidspensjonsordninger som ble introdusert under 80-90 tallet nå avvikles.
 
Mange land har faktisk forskjellige pensjonsaldere for kvinner og menn. For britene, for eksempel, er det en høyere pensjonsalder enn det den reelt er den dag i dag. De holder seg til pensjonsalderen 66 år for begge kjønn. Kjønnsnøytralitet er det også i Tsjekkia (63), Danmark (66), Tyskland (65 år og ti måneder), Hellas (65), Irland, (66), Luxembourg (65), Slovakia (62), Spania (65) og Sverige (67).
 
For Østerrike er mannens pensjonsalder 65 år, mens kvinnen er 60. Bulgaria er forholdet 63/60 og i Finland 65 (mann) mot 63-68 (kvinne). Dette er alderen man må nå for å kunne motta offentlig pensjon.
 
Færre eldre med lite penger
 
Mer med pensjonsrelasjon: SSB noterte seg gledelig nok ved enden av april at færre norske eldre stod med lavinntekt.
 
Antallet eldre med vedvarende lavinntekt hadde holdt seg på en nedadgående stige. Fra treårsperioden 2007-09 til 2008-10 ble det nesten 9 000 færre eldre i lavinntektsgruppen. For hele befolkningen fant man for sistnevnte periode 357 000 personer i denne gruppen (dette basert på EUs målemetode).
 
Andelen eldre, personer på 67 år og mer, hadde dog gått betydelig ned de siste tre årene. Andelen eldre med lavinntekt falt fra 16,9 til 12,8 prosent i treårsperiodene 2004-2006 til 2008-2010.
 

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?