Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1600 flere statlig ansatte
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen har ved fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kartlagt alle ansatte i staten!

Antallet har økt med 1,1 prosent, altså 1600 personer, til samlet 147 429 ansatte. Flest ansatte er det i Kunnskapsdepartementet med 38 488 ansatte. Det skriver departementet i en pressemelding.
 
Det samlede antallet er delt på grovt 77 000 menn og 70 500 kvinner. Blant de mer kuriøse, interessante funnene finner vi eksempelvis 82 ansatte ved Statsministerens kontor; 43 menn og 39 damer.
 
Nærmere halvparten av de 1600 veksten utgjør finner vi i Vegvesenet og Jernbaneverket. Utover disse to viser også oversikten en vekst i Forsvaret, ved statlige høyskoler og under Helse- og omsorgsdepartementet. Veksten strekker seg fra mars 2011 til samme måned i år.
 
Nedgang i sentrale ledd
 
På den andre siden av skalaen har også enkelte opplevd nedgang i antall ansatte. Nedgang har skjedd i sentrale ledd som arbeids- og velferdsetaten, i barne-, ungdoms- og familieetaten, i politi- og lensmannsetaten og i skatteetaten.
 
Statistikken omfatter alle statlige virksomheter der de tilsatte får lønns- og arbeidsvilkår fastsatt etter statens lønnsregulativ.
 
Det betyr i rene ord at statistikken med andre ord ikke tar for seg ansatte i statlige foretak, statlige aksjeselskaper, statlige stiftelser eller andre organisasjoner som staten eier. Heller ikke statlige toppledere eller dommere på kategorilønn, personer lønnet per time eller etter overenskomst er medregnet i statistikken.
 
Det ”minste” departementet sett i forhold til antall ansatte er kanskje ikke så overraskende kommunal- og regionaldepartementet med 283 ansatte. Samtidig har Sametinget 150 ansatte, med 53 menn og 97 kvinner.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?