Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Dårlig norsk gjennomføring av videregående
Del artikkelen med venner og kolleger

Verdens kvinner er flinkest til å gjennomføre videregående skole på ”normert tid”. Men det er ikke nordmenn som topper listene over å være tidlig ferdig.

Videregående er en hard nøtt å knekke for enkelte, og tilsynelatende vanskeligst for menn. Det er i alle fall fasiten i en fersk OECD-publikasjon (som omfatter OECD-landene). Den viser at gjennomsnittlig er det ikke mer enn 70 prosent av dem som begynner på videregående opplæring, som står løpet ut på ”normert tid”, altså ved å følge det faste skoleløpet. Det er blant samtlige 25 land i OECD.
 
I denne sammenhengen fullførte 74 prosent av kvinnene på normert tid, mens blant mennene var det 66 prosent.
 
Norge dårlig stilt
 
I Norge er dessverre prosenten lav. Moderlandet kommer ikke høyere enn 22.plass med skarve 56,7 prosent som tar utdanningen på normert tid. Blant 25 land gir det oss en bunnplass.
 
- Det er et stort tankekors at satsingen på å bedre gjennomføringen i videregående opplæring ikke har ført fram, sier leder i YS, Tore Eugen Kvalheim.
 
Prosenten i hjemlandet har til og med gått ned fra i fjor, da den lå på 58 prosent. Innen to år etter normert tid, ligger gjennomføringen dog på 71,6 prosent. Her er dog OECD-gjennomsnittet 84,6.
 
- Jeg er bekymret fordi disse tallene både omhandler det individuelle planet og samfunns- og arbeidslivet, sier YS-lederen.
 
Noen NY GIV?
 
Kvalheim påpeker at Norge har store, uløste oppgaver, både i dag og i fremtiden, innen en rekke fagområder. Han melder at verdens beste land å bo i har behov for all den fagutdannede arbeidskraften det kan få. Her er gjennomført opplæring et nøkkelpunkt.
 
Som del av å få bukt med problemet, iverksatte Regjeringen i 2010 programmet Ny GIV. Den norske Regjering satte her som mål at gjennomføringsprosenten i videregående opplæring innen 2015 skal ligge på minst 75 prosent.
 
Et av punktene for å oppnå det, er gjennom det som kalles særskilt oppfølging av de svakeste elevene, gjennom det siste året på ungdomsskolen.
 
- Det er et godt grep å bruke ekstra ressurser på de elevene som sliter mest med den teoretiske opplæringen, og vi håper at dette prosjektet innen 2015 vil nå målene sine, sier YS’ Kvalheim.
 
Dyktige koreanere
 
Bak OECD-gjennomsnittet på 70 prosents gjennomføring, skjuler det seg store forskjeller mellom enkeltland.
 
Det største smilet finner vi i Korea, hvor 95 prosent av de som startet videregående opplæring, fullførte innen normert tid. Landet er tett fulgt av Japan på 93 prosent. Lavest gjennomføring av videregående opplæring hadde Island og Luxembourg, med henholdsvis 44 og 45 prosent.
 
Det kan også nevnes at blant de nordiske landene, er det kun Island som har lavere gjennomføring i videregående på normert tid enn Norge.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?