Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


VIL stå i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

 

De eldre vil bare ikke gå fullstendig av med pensjon. Pensjoneringsalderen har siden 2002 økt med 3,4 år.
 
For de siste ti årene har faktisk alderen nordmenn generelt ønsker å pensjonere seg ved, økt fra 61 til 64,4 år.

- Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Undersøkelsen viser også at synet på seniorer i arbeidslivet har blitt klart mer positivt siden Seniorpolitisk barometer ble lagt frem første gang i 2003, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk i en pressemelding.
 
Eldre er store penger
 
Undersøkelsen hun prater om, er «Norsk seniorpolitisk barometer 2012». Mer enn 50 prosent av arbeidstakerne ymter frampå med at de ønsker å fortsette i jobb etter at de har fått rett til pensjon. I 2003 var det ikke mer enn 35 prosent som ønsket det.
 
11 prosent opplyser at de vil fortsette å jobbe fulltid, mens 58 prosent (!) sier de vil gå inn i en deltidsstilling. 21 prosent sier de er klare for full pensjonering.
 
- God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn-situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesaktiviteten med 6 måneder, som er delmål tre i IA-avtalen, kan det årlig utløses mange tusen årsverk og mellom ni og elleve milliarder kroner i verdiskaping, sier Østerud videre.

Velkommen til å fortsette

Ikke nok med det. I tillegg til at seniorene gjerne vil jobbe lenger, blir de møtt med åpne armer. 87 prosent av lederne i arbeidslivet tror det er en fordel for bedriften om folk jobber helt frem til normal pensjonsalder.
 
SSP skriver de er «svært fornøyd med den positive utviklingen siden 2003».
 
- Det har vært en positiv utvikling i holdningene både til eldre arbeidstakere og hos den enkelte senior, som jeg tror har en sammenheng med det arbeidet vi har utført, sier seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP på SSPs hjemmesider.

Direktør Kari Østerud er enig. Et av spørsmålene i undersøkelsen gjelder holdninger til pensjonsalder, om senioren kunne tenke seg å fortsette i arbeid når han/hun fikk rett til pensjon.
 
- Da vi begynte med barometeret, var det flere som svarte nei enn ja på spørsmålet. Nå svarer 51 prosent ja til å fortsette, mens 22 prosent svarer nei. Dette er jo en stor stimulans for oss som jobber på dette feltet, sier Lunde, tidligere direktør ved SSP og den som startet med barometeret for ti år siden.

- Ja, dette er veldig motiverende, og et regimeskifte når det gjelder holdninger, sier Kari Østerud.

Eldre en ressurs

- Ingen land har et seniorpolitisk barometer som ligner vårt. Det har skapt blest og vist at seniorene er en ressurs. Ipsos, som utfører barometeret, har beholdt hovedstammen av spørsmål siden starten, men det har selvfølgelig vært nødvendig med tilleggsspørsmål hvert år. Blant annet har vi fått med spørsmål om pensjonsreformen. Det er viktig for å kunne avlese tendenser og utviklingstrekk, sier Lunde.
 

 

De eldre vil bare ikke gå fullstendig av med pensjon. Pensjoneringsalderen har siden 2002 økt med 3,4 år.

For de siste ti årene har faktisk alderen nordmenn generelt ønsker å pensjonere seg ved, økt fra 61 til 64,4 år.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?