Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norge blir stadig flere
Del artikkelen med venner og kolleger

Høy folkevekst og innvandring gjør at Norge holder seg stødig over fem millioner innbyggere.

Det er ikke lange tiden siden Norge vippet over fem millioner innbyggere, og befolkningsveksten har holdt frem: nå har vi økt til 5 038 100 personer i tredje kvartal, i følge Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsstatistikk.
 
For kvartalet økte Norge med 20 600 personer, og folkeveksten var da 600 flere personer enn samme kvartal i fjor.
 
24 200 innvandret, mens 10 000 dro ut, noe som tilsvarer det SSB kaller nettoinnvandring på 14 200 personer. Innvandringen fortsetter i samme høye takt den har gjort de siste to årene, og nettoinnvandringen SSB har regnet ut, er den høyeste noen gang for ett kvartal.
 
I løpet av 2012-årets første tre kvartal, har tallet på antall boende på norsk jord økt med 52 300 personer. Det tilsvarer nesten det samme som året før.
 
Strømmer til og strømmer ut
 
Strømmene av innflyttere og utflyttere går i alle retninger: både fra sør til nord, fra byområde til distrikt – og motsatt. Som oftest er flyttestrømmene jevnstore.

- Jeg gleder meg stort over at veskten i befolkningen skjer over hele landet, fra storby til småsamfunn, sier statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding.

Blant de 52 300 nye personene på norsk jord, sto innvandring for 71 prosent disse tre kvartalene. Som resultat av innvandringen endte 120 av kommunene i det distriktspolitiske virksomhetsområdet opp med positive tall i stedet for negative for begynnelsen av 2012.
 
- Vi ser at den positive utviklingen med vekst i befolkningen i hele landet fortsetter. Innvandringen betyr mye for veksten, særlig i de mindre kommunene i Norge, sier statssekretæren videre i meldingen.
 
Høyest fødselsoverskudd sto ikke overraskende hovedstaden for. For tredje kvartal ble det født 2 700 nye barn, mens 1 050 personer døde. På den andre siden av skalaen følger Hedmark og Oppland, som hadde det laveste fødselsoverskuddet. I de to fylkene var det «kun» 15 flere personer ved utgangen av trejde kvartal, enn ved inngangen til det.
 
En del milepæler ble også brutt dette kvartalet. Blant annet kunne Sør-Trøndelag feire person nummer 300 000, Tromsø gikk over 70 000 og Lillesand krabbet seg opp til 10 000.
 
Flest polakker, litauare og svensker innvandret
 
Det er fortsatt svensker, polakker og litauere som representerer størstedelen av innvandringen til Norge. Men for kvartal tre kom det også dobbelt så mange rumenere i forhold til andre kvartal.
 
Svenske statsborgere var den klart største gruppen som utvandret fra Norge, slik at de alt i alt endte opp med en nettoinnvandring på 150. Samlet sett havnet nettoinnvandringen av polske og litauiske statsborgere på 3 900 personer, som tilsvarer mer enn en fjerdedel av den totale nettoinnvandringen. Fra kriselandet Spania var det kun en nettoinnvandring på 360 personer.
 
Det var fylkene Hordaland, Akershus og Sør-Trøndelag som så tettest nettoinnvandring.
 

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?