Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fastlegeforskriften endres
Del artikkelen med venner og kolleger

En ny fastlegeforskrift trådte i kraft da 2012 ble 2013. Samme dag ble det også innført obligatorisk opplæring for leger som vil sykemelde.

Legekontoret skal nå bli lettere tilgjengelig for pasientene. Den nye fastlegeforskriften som trådte inn 1.januar, tilsier at det skal gå raskere å få fatt i legekontoret per telefon, det skal gå raskere å få time og legen er pålagt å gjennomføre flere hjemmebesøk.
 
Pasientene skal også kunne få oversikt over hvilke legemidler han eller hun bruker. Det skriver Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
 
Det største punktet på listen kan se ut til å være at regjeringen trår inn for å hjelpe økonomisk. Nå skal det rett og slett også bli lettere for kommunene å rekruttere leger.
 
- Dette er svært positivt, og vil møte våre gruppers behov på en bedre måte enn tidligere, sa Liv Arum i FFO i en pressemelding tidligere da endringene ble kjent.
 
Nå har altså endringene trådt i kraft.
 
Mange store endringer
 
Den nye forskriften tar for seg fastlegens rolle, og tydeliggjør den. Det stilles også nasjonale kvalitetskrav til tjenestene. Blant forskriftens nye klargjøringer, er at:
 
• Pasienter skal få time så raskt som mulig. Innen fem arbeidsdager skal pasienten ha fått time.
• 80 prosent av telefonene skal normalt besvares innen to minutter.
• Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk.
• Fastlegene skal tilby hjemmebesøk om nødvendig.
• Legene skal i større grad tilby forebyggende tiltak.
• Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til sine pasienter.
 
Endrer sykemeldingsprosess
 
1.januar er også dagen da det fastslås at legene våre må tilegne seg enda mer kunnskap – hvis de vil ha mulighet til å sykemelde.
 
Alle leger må nå kunne dokumentere at de har kunnskapen som skal til får å drive sykmeldingsarbeid.
 
Det er Arbeidsdepartementet som har drevet fram den obligatoriske forskriften. Forskriften karakteriseres som en videre oppfølging av den kjente IA-avtalen, det vil si avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).
 
Grunnlaget for obligatorisk opplæring i dette er at det skal sikre at legene har ”tilstrekkelig kunnskap til å vurdere pasientens arbeidsevne og mulighet til å være helt eller delvis i arbeid”.
 

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?