Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Eldre velger pensjon foran ledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

 Arbeidsledigheten er lavest blant de eldste arbeidstakerne, og en mindre og mindre del av personer over 60 år står nå i arbeidsledighetskøen hos NAV.

Det har altså blitt over 140 000 flere personer i Norge som holder alderen 60 til 66 år de siste ti årene, men arbeidsledigheten har holdt seg stabil. Det skriver NAV selv.

- Både det at man nå kan velge å ta ut pensjon fra man er 62 år og det faktum at de over 64 nå bare kan motta dagpenger i to år, har ført til at flere arbeidsledige eldre velger å ta ut pensjon, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt til NAV.

Har ikke rett på dagpenger


To år tilbake ble dagpengereglene endret. Personer over 64 år kan nå ikke få dagpenger frem til de fyller 67, ved arbeidsledighet. Toårsregelen for dagpenger, som resten av befolkningen forholder seg til, gjelder nå også pensjonistene. Dette førte til et kraftig fall i ledigheten for de aller eldste.

- Noen slutter å melde seg arbeidsledige fordi de ikke lenger har rett på dagpenger. For disse er pensjon et naturlig alternativ, sier Åsholt.

Åsholt mener praktiske årsaker gjennom NAVs ordninger og status kan være en grunn til at folk heller velger å ta ut pensjon framfor å melde seg arbeidsledig.

– Noen vil kanskje foretrekke en status som pensjonist framfor en status som arbeidsledig, selv om det fører til at den årlige pensjonen blir lavere. Hvis man velger å ta ut pensjon framfor å melde seg ledig slipper man å dokumentere overfor NAV at man søker jobb og man slipper å sende meldekort hver fjortende dag, sier Åsholt.

Flest menn blant pensjonistene

Samtidig skriver også NTB gjennom E24 at det er flest menn blant pensjonistene i alderen 62 til 66 år. I denne gruppen er altså nærmere 80 prosent menn. I tillegg går det frem av NAVs undersøkelse at 30,6 prosent av menn i denne aldersgruppen og 8,4 prosent av kvinnene, er pensjonister.

Per i dag er 57 000 personer alderspensjonister, i denne aldersgruppen, i 2012. Det er en økning på hele 21 000 personer fra året før. Fire av fem av pensjonistene i 2012 er altså menn, noe som altså betyr at kvinner i mindre grad enn menn benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

– Viktige årsaker er at kvinner i mindre grad enn menn oppfyller vilkåret for å ta ut tidlig alderspensjon, og at flere kvinner allerede mottar full uførepensjon eller andre pensjoner, sier pensjonsekspert i NAV, Ole Christian Lien, på NAVs nettsider.

[Les mer i artikkel om eldres valg av pensjon hos NAV]

[Les mer i artikkel om flere menn som pensjonister hos NAV]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?