Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig sysselsettingsvekst blant eldre
Del artikkelen med venner og kolleger

Økningen av antall eldre som står i arbeid etter fylte 60 år, har de siste par årene vært sterk.
- Tror ikke pensjonsreformen ikke den eneste grunnen, sier Senter for Seniorpolitikk (SSP).

I 2011 ble pensjonsreformen innført, som gir alle 62-åringer mulighet til å gå av med pensjon. Men både 62- og 63-åringene jobber lenger enn før, viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Rapporten viser at også 60- og 61-åringer har sterk vekst, men at det er spesielt blant årskullene over 62 år utviklingen i 2011 og 2012 har vært særlig sterk.

- Rapporten viser de første generasjonene som har mulighet til å kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid. Men jeg tror ikke pensjonsreformen er eneste årsak til at flere fortsetter i arbeid. Det fins flere forklaringer, som at mange er friskere og raskere enn før, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP) på deres egne nettsider.

I følge Østerud er det også kommet en holdningsendring til eldre i arbeidslivet.

Utdanning har noe å bety

Sysselsettingen har vært like sterk for både kvinner og menn, men altså spesielt sterk for personer i alderen 62 og 63 år. Når det gjelder andelen som fortsatt er i arbeid ett år etter den nådde alderen, presenteres tall for dem som går fra å være 61 til å bli 62 år. Her viser tallene at veksten blant de som fortsatt sto i arbeid var klart høyere mellom 2011 og 2012 enn de tre foregående år.

Personer med høyskole- eller universitetsutdanning har den høyeste andelen som fortsatt står i arbeid. Men veksten var likevel klart sterkere for personer med grunnskole og videregående skole som høyeste fullførte utdanning, enn for dem med høyere utdanning.

- Ja, særlig blant dem med videregående skole. I tillegg til å kunne ta ut folketrygd fra 62 år, gir pensjonsreformen mulighet til samtidig å fortsette i arbeid og tjene ekstra penger, og det er viktig. Men denne undersøkelsen har ikke koblet uttak av pensjon med hvor mye og hvor lenge folk jobber, sier Østerud.

Sterkest i privat sektor

Arbeidsdepartementet har stått for finansieringen av SSB-rapporten, som ble navngitt «Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen», utarbeidet av Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim.

De tre skriver videre i rapporten at «v
eksten i andelen som fortsatt står i arbeid, var videre sterkere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år». Forskerne grunngir det blant annet med at de ulike AFP-ordningene og ulik tilpasning til pensjonsreformen i privat og offentlig sektor kan ha hatt en sterk påvirkning til dette.

[Les mer i artikkel hos SSB]
[Les mer i artikkel hos SSP]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?