Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mange unges dagligliv preget av ensomhet
Del artikkelen med venner og kolleger

Opp mot en av tre unge sier de har slitt med ensomhet. Unge har mer fritid, men savner samvær, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

En ny undersøkelse fra IPSOS MMI som er gjort for Røde Kors, sier at ensomhet er mer utbredt blant barn i alderen 8 til 19 år enn man skulle anta. Det skriver VGNett.

Hele 29 prosent forteller at de av og til eller ofte føler seg ensomme. Prosentandelen tilsvarer på landsbasis 180 000 barn og unge.

En annen ting som kommer fram fra undersøkelsen er at mange ønsker å holde det skjult. Blant guttene skjulte en av ti at de var ensomme, mens nesten to av ti (19 prosent) av jentene forsøkte det samme. I aldersgruppen 16 til 19 år var andelen enda høyere. Her svarer 24 prosent, altså opp mot 42 000 ungdom, at de ikke ønsker at andre skal vite at de er ensomme.

Norges Røde Kors sin generalsekretær Åsne Havnelid sier til VGNett at hun er bekymret over at så mange kan føle seg ensomme, i det norske velferdssamfunnet.

- Dette er et tabubelagt tema blant unge. Noen kan være ensomme i lengre perioder, mens andre kjenner på denne følelsen i kortere tid, sier hun til hovedstadsavisen.

TV og PC har tatt over fritiden

En annen undersøkelse, foretatt av SSB, går langt på vei i å underbygge dette. Den tar for seg unge i alderen 16 til 19. Blant annet forteller den at de unge er mindre sosiale på fritiden sin.

I 2010 var andelen som brukte tid på sosiale samvær i løpet av hverdagen, på 64 prosent. Det tilsier at den har sunket drastisk siden 80-, 90- og 2000-tallet, da andelen lå i overkant av 80 prosent. Dette er også en trend som går igjen blant befolkningen generelt. I alle år har jenter i større grad enn gutter brukt fritiden på sosialt samvær.

Med sosialt samvær menes her i følge SSB besøk hos andre, av andre, samtaler på fritiden, selskap og besøk på dans/diskotek.

Mange av de unge bruker i dag mye mer tid på det å se på TV enn man gjorde tidligere (77 prosent per døgn), de deltar på sosiale medier eller spiller dataspill. Når de blir konfrontert med hva de gjerne skulle sett mer av på fritiden, svarer de fysisk aktivitet, utdanning og mer samvær med vennene sine.

Seks av ti sier at de har for mye å gjøre, og det var svært få som mente at de savnet mer tid med TV, PC/Internett og lignende.

Bekymringsverdig

Overfor VGNett sier Røde Kors’ Havnelid at hun tror det er lett å undervurdere ensomhet.

- Det er påvist en sammenheng mellom ensomhet og psykisk helse. Alle har et ansvar for at vi bryr oss om dette. Ensomhet er nok enda mer sårbart og tabubelagt blant barn og unge enn blant eldre, sier Røde Kors-sjefen.

[Les mer i artikkel hos VGNett]
[Les mer i artikkel hos SSB] 


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?