Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere sykemeldt av «spesielle» plager
Del artikkelen med venner og kolleger

Hele 40 prosent av alle sykemeldinger gis grunnlag om «slapphet/ trøtthet», som er en av flere nye symptomer og plager som årsak til sykemelding. Blant unge yrkesaktive er nakkesmerter sterkt utbredt.

Såkalte «subjektive plager» som ikke kan bli forklart medisinsk er en gjenganger blant dagens sykemeldinger. Fire av ti setter en subjektiv plage som årsak for å holde seg hjemme fra jobb. Det er en økning på 69 prosent fra 2000. Dette bekymrer NAV.

NAVs arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad understreker overfor NRK at slapphet og trøtthet er lovlige diagnoser. Samtidig stiller han seg bekymret over at dette er upresise diagnoser, noe som gjør at det blir nødvendig å dykke ned i tallene.

- Hvis dette gjenspeiler at den norske befolkningen blir trøttere, så bør alle være bekymret for det. Viser det seg derimot at dette er forhold som alltid har vært slik, men som nå diagnostiseres riktigere, så er det mindre urovekkende, sier Lystad til NRK.

Samtidig som antallet mer diffuse sykemeldinger har kommet, har det
totale antallet sykemeldinger stupt med 16 prosent siden 2000.

På NAVs egne nettsider sier Lystad om den nye «syke-trenden» at:

- I Norge har vi rett til sykepenger når vi er syke og plikt til å gå på jobb når vi er friske. Balansen mellom hva som er frisk nok eller syk nok finnes det ikke et fasitsvar på. Det er en utfordring for alle parter at stadig flere får en uklar diagnose. Det kan være vanskelig å finne de rette tiltakene for sykmeldte med subjektive plager, sier han.

Terskelen for subjektive plager lavere?

NAVs publikasjon «Arbeid og velferd 2/2013» viser analyser som tilsier at nedgangen i sykefraværet i sin helhet kan forklares med at færre er sykemeldt med en sykdomsdiagnose. Flere blir nå sykemeldt på grunn av symptomer og plager – samtidig som de blir sykmeldt over lengre tid enn før.

- At vi får flere sykemeldte med symptomer og plager kan skyldes en endring i hvilke helseplager pasienter går til legen med. Det kan også skyldes at legene er blitt mer forsiktige eller mer presise med å sette klare medisinske diagnoser. Men vi kan heller ikke utelukke at økningen skyldes at terskelen for å bli sykmeldt på grunn av subjektive plager er blitt lavere, sier Lystad.

Dette gjelder spesielt innen gruppen allment og uspesifisert, hvor diagnosen tretthet og slapphet altså har økt med hele 69 prosent på tolv år.

- Det er vanskelig å forklare hvorfor nettopp denne diagnosen har økt så mye. Siden dette i all hovedsak er en diagnose som ikke kan behandles medisinsk, må vi spørre oss om det kan være andre årsaker til økningen. Som for eksempel livsstil, belastende livssituasjoner i hjemmet eller på arbeidsplassen, sier NAV-direktøren.

Andre symptomdiagnoser som står for en stor del av det helhetlige sykefraværsbildet i Norge er for eksempel kvalme under svangerskapet, ryggplager, nakkeplager og situasjonsbetinget psykisk ubalanse.

Nakkesmerter hos unge yrkesaktive

Nakkesmerter er i følge en undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) et betydelig helseproblem i den unge, yrkesaktive befolkningen.

STAMI skriver at arbeidstakere som hadde var i vedvarende fysisk aktivitet hele arbeidsdagen hadde tre ganger høyere sjanse for å få nakke- og muskelsmerter. Dette sammenliknet med arbeidstakere som jobbet fysisk over mindre enn en tredjedel av arbeidsdagen. Tendensen forekom spesielt blant menn, men trenden ble også sett blant kvinnene.

«Aktivitet i nakkemuskulaturen over tid vil ha en skadelig effekt». Det er hva som har blitt foreslått som en av flere muligheter for nakke- og skuldersmerter. Det tilsier også tidligere studier, som sier at redusert muskelhvile eller vedvarende muskelaktivitet kan være avgjørende faktorer som kan føre til nakke- og skuldersmerter.

Muskelaktiviteten i nakken under arbeid har betydning for nakke- og skuldesmerter blant unge arbeidstakere, viser undersøkelsen.

[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i artikkel hos E24]
[Les mer i artikkel hos STAMI]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?