Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre tapte årsverk i 2012
Del artikkelen med venner og kolleger

Men norsk økonomi mistet fortsatt hele 1,2 milliarder (!) arbeidstimer i løpet av året.

657 000 årsverk gikk tapt i fjor i Norge som følge av dårlig helse eller mangel på ordinært arbeid. I 2011 var dog tallet hele 5 000 årsverk høyere. Det synes NAV er positivt.

- Dette er første gang vi ser en nedgang siden NAV startet å lage disse tallene, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt på NAVs nettsider.

Grunnene til at årsverk går tapt er mange. Sykefravær, nedsatt arbeidsevne, uførepensjon og arbeidsløshet er store «årsverk-sluk», men mange er borte i kort tid og flere har også graderte ytelser.

For 2012 var det nedgang i tapte årsverk i alle aldersgrupper. Samtidig er det også nedgang i antall tapte årsverk når det gjelder nedsatt arbeidsevne.

- Nedgangen skyldes både lavere sykefravær og bedre arbeidsmarked. Det er spesielt bra at antallet med nedsatt arbeidsevne ikke fortsetter å øke, sier Åsholt videre.

E24 har regnet om de 657 000 tapte årsverkene til prosent av befolkningen, og da utgjorde de tapte årsverkene 19,2 prosent. Det vil si at norsk økonomi altså ved et grovt overslag tapte hvert femte årsverk i løpet av 2012.

I rene arbeidstimer vil det si 1 149 750 000 timer som aldri hendte.

Nedgangen størst blant de eldre

Nedgangen er størst blant eldre nordmenn over 55 år, sett i sammenlikning med tallene fra 2005. En del av årsaken til dette legges på at det fra 2011 som kjent ble mulig for mange å ta ut alderspensjon allerede ved nådde 62 år.

Samtidig gir nødvendigvis ikke det noen forklaring på nedgangen blant personer
under 62 år.

- Våre eldre har bedre utdanning og bedre helse enn tidligere, og dette er med på å forklare hvorfor vi ser færre tapte årsverk blant de over 55 år, sier Åsholt på nav.no.

For de yngste har arbeidsmarkedet mye å si, da de ikke har like sterk tilknytning til arbeidslivet som de eldste, og er derfor mer utsatt for konjunktursvingninger.

Det meldes i rapporten også om at det er flere tapte årsverk blant kvinner enn blant menn. I 2012 gikk 361 000 årsverk tapt blant kvinner, mens 295 000 årsverk gikk tapt blant menn.

- Forskjellen på kvinner og menn skyldes at flere kvinner har fravær på grunn av dårlig helse, sier Åsholt.

[Les mer i artikkel hos NAV]
[Les mer i artikkel hos E24]


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?