Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lønnsplikt under permittering
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har fulgt opp Stortinget sitt vedtak om en midlertidig økning i permittering med dagpenger.  Tidligere fikk man dagpenger i 26 uker.  Nå vil Stortinget prøve en forlengelse til 42 uker.  Dette kommer som et resultat av den sterke økningen i antall permitterte uten lønn i Norge, som i forrige kvartal var på hele 11 000.

Den dårlige tiden for næringslivet har ført til flere permitteringer de siste årene.  Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det i 1. kvartal 2003 var hele 11 000 permitterte uten lønn.  I 1. kvartal for 2002 var de samme tallene 5 000.  Permitterte er dermed den gruppen som vokser sterkest i oversikten over arbeidsledige.

Arbeidsgiverperioden
Ved permittering har arbeidsgiveren ansvar for lønn i en såkalt arbeidsgiverperiode.  Arbeidsgiverperiodens lengde er:

·                      3 arbeidsdager ved hel permittering
·                      1 uke ved mer enn 60 prosents reduksjon av arbeidstiden
·                      2 uker ved 40-60 prosents reduksjon av arbeidstiden
·                      3 uker ved mindre enn 40 prosents reduksjon av arbeidstiden.

I perioder hvor arbeidstakeren vanligvis ville hatt fri eller fravær, vil betalingsplikten stanse.  Arbeidsgiver har imidlertid ansvar videre fra den dag arbeidet skulle vært gjenopptatt om permitteringen ikke hadde vært en realitet.

Trygdeperioden
Det er perioden etter arbeidsgiverperioden som er utvidet.  Da kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere uten lønn, og man vil normalt gå over på arbeidsledighetstrygd.  Etter trygdeperioden faller lønnsplikten igjen på arbeidsgiveren.

Utvidelsen er på 16 uker, det vil si fra 26 til 42 uker innenfor en 18 måneders periode. Ordninga er generell og omfatter alle bransjer og næringer.

Ordningen gjelder fra 1. juli 2003 til 1. november 2003.

[Se vedtak på Arbeids- og administrasjonsdepartementet sine sider]
[Les mer om ordningen hos Arbeidstilsynet]
[Se statistikk hos SSB]

 

a>
=position:absol

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?