Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Oppklaring i permitteringsrot
Del artikkelen med venner og kolleger

Etter mye fram og tilbake kom Arbeids- og administrasjonsdepartementet i går med forskriften som skal forsøke å rydde opp i den usikkerhet som er skapt omkring nye permitteringsregler. De nye reglene gjelder for 11 næringer – øvrige må følge gammelt regelverk.

Problemer knyttet til nye permitteringsregler oppstod i forbindelse med at bedriftene fikk adgang til å permittere ansatte i 42 uten å betale lønn – mot tidligere 26 uker. De man imidlertid glemte var å fatte vedtak om å endre arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt tilsvarende. Satt på spissen ville da en arbeidstaker som hadde vært permittert i 42 uker, og senere oppsagt, kunnet kreve arbeidsgiver for full de siste 16 ukene av permitteringstiden.

For å rydde opp i det rotet som var skapt kom Departementet i går med en utvidet adgang til dagpenger i bestemte næringer. Arbeidstakere i næringene som er nevnt nedenfor har derfor krav på dagpenger i 42 uker og arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt i tilsvarende periode. Ansatte i næringer som ikke er nevnt nedenfor har ikke samme adgang. Her vil arbeidstaker kunne kreve full lønn etter 26 uker.

Forskriften gjelder for følgende næringer:

 • Verkstedsindustrien, verftsindustri, on- og offshore 
 • Prosessindustrien
 • Bygg- og anleggsnæringen
 • Skogbruk- og treforedlingsindustri
 • Hotell- og restaurantnæringen
 • Reiselivsnæringen
 • IT-næringen
 • Grafisk industri
 • Tekstil- og bekledningsindustrien
 • Møbelindustrien
 • Næringsmiddelindustrien

Forskriften erstatter forskrift av 30. juni om endring av forskrift 16. september 1998, nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet.

Lenke til:

Lov om lønnsplikt under permittering § 3 (2) første ledd

Lov om folketrygd § 4-7 annet ledd (dagpenger til permitterte)

 

 

e.com >online book
x;> (17.7 2003)

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?