Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Diskrimineres på grunn av alder
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av EU viser at alder er den hyppigste oppgitte årsaken til diskriminering.  Hele 5 prosent oppgir og ha oppgitt diskriminering på grunn av deres alder.  Men, flest oppgir å ha vært vitne til forskjellsbehandling som følge av hudfarge.

Siden 1997 har EU hatt et eget departementet som har jobbet spesielt med diskriminering.  Departementet arbeider mot forskellsbehandling både i arbeidslivet og i det sosiale liv. 

Ny lov
Alle EU-medlemmene godtok i 2000 et direktiv som forbyr diskriminering mot mennesker på grunn av hudfarge eller etniske bakgrunn.  Det inkluderer situasjoner som ansettelse, arbeidsforhold, lønn og rettigheter relatert til jobben.  I tillegg sikrer det tilgang til utdannelse, trygderettigheter og helsevesen.  Alle EU-land må også sikre et system som tar vare på de som blir utsatt for diskriminering.

Dette direktivet har imidlertid ikke vært enkelt å få igjennom i de mange EU-land.  Selv om man enstemmig godtok den i 2000, er det fremdeles noen land som ikke har innført de nye reglene i deres egen nasjonale lov.

I Norge tar Arbeids- og administrasjonsdepartementet sikte på at den Arbeidslivslovutvalget sitt forslag til en ny arbeidsmiljølov implementeres i den norske loven 2. desember 2003.  Forslaget vil ta høyde for diskriminering mot blant annet alder, hudfarge, etnisk bakgrunn og vil følge EUs direktiv.

Hva menes med diskriminering?
I undersøkelsen ble diskriminering forklart som: 
Bli behandlet forskjellig, negativt og ugunstig på grunn av deres hudfarge, etniske bakgrunn, religion, tro, handikap, alder eller seksuell legning.

Kilde: EU-barometer

EU-barometeret
Eurobarometeret skal finne ut folks holdninger til diskriminering.  Kvinner og menn i alle femten medlemsland  ble spurt om deres erfaringer med diskriminering i arbeidssituasjoner.  I tillegg spurte man om erfaringer ved utdannelse, huskjøp og bruk av muligheter som restauranter og butikker.  Det var fem hovedgrunner til forskjellsbehandling man måtte skille mellom; hudfarge eller etnisk bakgrunn, religion eller tro, handikap, alder og seksuell legning.

5 prosent hadde erfart diskriminering på grunn av alder.  Dette stod i sterk kontrast til hva man hadde vært vitne til.  Hele 22 prosent oppgav at de hadde vært vitne til forskjellsbehandling på grunn av hudfarge eller etnisk bakgrunn.  Kun 3 prosent oppgav at de hadde opplevd en slik diskriminering.   Diskriminering på grunn av alder hadde kun 6 prosent vært vitne til.

(6.8 2003)


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?