Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykelønnsordningen beholdes
Del artikkelen med venner og kolleger

Alle partene i ”Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv” er enige om å beholde sykelønnsordningen slik den er i dag.  Debatten om dagens sykelønnsordning har kommet som et resultat av den dårlige effekten dagens sykefraværsarbeid har gitt. 

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i det siste vist en svakere vekst i sykefraværet.  Sykefraværet øker stadig, men ikke like drastisk som tidligere.  Dette kan tyde på at arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv (IA) begynner å vise effekt. 

Bred politisk enighet
Arbeidsminister Victor D. Norman har tidligere lagt fram en endring i sykelønnsordningen som et virkemiddel for å få sykefraværet ned.  Spesielt pekte han på muligheten ved å gi arbeidsgiveren større ansvar for sykelønnen.  I et innlegg i Dagens Næringsliv bekrefter han derimot at ”Regjeringen har ingen planer om å endre sykelønnsordningen”.

I LOnytt bekreftes det også at NHO, LO, YS, Akademikerne, Kommunenes Sentralforbund (KS) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) står bak arbeidet med IA, og ønsker og fortsette til avtalens slutt i 2005.

Evaluering av IA
Den klare samstemtheten vedrørende sykelønnsordningen, kan tolkes som et tegn på at man ikke avslutter arbeidet med ”Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv”.    Selv om ekspertgruppene som er satt ned til evalueringen av IA så vidt er i gang, understreker arbeidsminister Norman i sitt innlegg i Dagens Næringsliv at det dreier seg om mer enn sykefravær:
-           IA-avtalen handler om mer enn sykelønn og sykefravær. Den handler også om å hindre utstøting av eldre arbeidstakere, og om å slippe yrkeshemmede til i arbeidslivet. På disse punktene er det mye som tyder på at avtalen i det minste må revideres.

Startdato for evalueringen er 20. september.

Sykefraværet på vei ned?
Tallene fra SSB viser at den negative trenden med økende sykefravær er i ferd med å snu.  Tall fra Risktrygdeverket forsterker dette bildet.  SSB kunne legge fram tall som for første gang på ti år flatet ut.  Sammenligner man med forrige kvartal gikk fraværet ned med 0,2 prosentpoeng til 6,9 prosent. 

-           Det er gledelig å se at det nå ikke lenger er noen vekst i det samlede sykefraværet, og at det er en nedgang i store sektorer. Utviklingen er en stor oppmuntring for alle som har lagt ned mye arbeid i å realisere målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, sier trygdedirektør Arild Sundberg på Trygdeetatens nettsider.

 

[Les artikkel i Lonytt]
[Se statistikk hos SSB]
[Les tidligere artikkel]

oks.com >books
oks.com >books

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?