Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Evaluering av Inkluderende Arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA) evalueres denne høsten.  Spesielt har fokus vært rettet mot et høyt sykefravær, men både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Senter for Seniorpolitikk minner om andre sider ved IA-avtalen.

Fakta om IA
Over 4 700 virksomheter har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Dermed jobber 835 000 arbeidstakere jobber på en arbeidsplass med IA-avtale, noe som utgjør 44 prosent av den totale arbeidsstokken.

IA-avtalen har en tredelt målsetting:

·                      Redusere sykefraværet med 20 prosent
·                      Tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne
·                      Øke den reelle pensjonsalder

Kilde: Trygdeetaten

Funksjonshemmede

          Det er ved å skape et arbeidsliv der deltakelse fra funksjonshemmede er fullt ut mulig at det også skapes et virkelig inkluderende arbeidsliv, sier Stian Oen, fagpolitisk konsulent i FFO, på FFO sine nettsider.

Oen er kritisk til et arbeidsliv som kun er tilpasset til supermenneskene.  Et ekskluderende arbeidsliv der kravene og forventningene til en arbeidstaker er sykdomsfremmende.
-           Et arbeidsliv som kun er tilpasset supermenneskene, og som kun er til for de som alltid yter 110 prosent, vil skape høyere sykefravær og mer utstøting. Slik kan vi si at funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet er garantisten for et inkluderende arbeidsliv, sier Oen.

Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet sa nei til FFO sitt ønske om å være en del av den foreløpige evalueringen av IA-avtalen.


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?