Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tidskonto for seniorer
Del artikkelen med venner og kolleger

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gir arbeidstakere over 55 år ekstra fridager i et nytt prosjekt.  En halv ekstra fridag i måneden skal få seniorene til å holde ut lenger i arbeidslivet.

-           Nå er tiltaket med tidskonto kommet med i hovedtariff-avtalen. I alle statlige bedrifter kan arbeidsgiver inngå en avtale med den enkelte arbeidstager om tidskonto. Hos oss betyr det at alle som søker vil få denne avtalen, sier personalrådgiver Anne Gunn Mostad i STAMI i et intervju med Aftenposten.

STAMI var positive til en ordning med tidskonto, og dette lot seg integrere som en del av hovedtariff-avtalene.  I tillegg gikk STAMI også inn for andre tiltak knyttet til lederopplæring, forebyggende helsearbeid, studiepermisjon og sabbatsordninger.

90 timer i året
For arbeidstakere over 55 år vil tidskontoen gi 45 timer ekstra fri i året.  Disse ønsker STAMI at man skal fordele jevnt i løpet av året.  Dette betyr en halv arbeidsdag fri i måneden.  For arbeidstakere over 62 år vil tidskontoen være på 90 timer i året, eller en dag i måneden.  Lønnen blir ikke redusert, selv om arbeidstiden blir det.  Støtte fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjorde det mulig for STAMI med en slik ordning.

-           De som har søkt om tidskontoordning hos oss er stort sett ingeniører. Forskerne hos oss har nok på mange måter friere arbeidsforhold, og har mer behov for andre tiltak. Blant annet har vi forskere som har fått reise på hytta for å arbeide der, noen har fått reise til Frankrike eller Australia for å utveksle erfaring med andre forskere med samme interesse. Det er nok andre arbeidstageresom kan ha mer nytte av en tidskonto, tror Mostad.

Beholder kompetanse
STAMI har selv en skjev aldersfordeling blant sine ansatte som gjør at de må tenke annerledes for å beholde den kompetansen de innehar.  Nesten halvparten av de ansatte er over 50 år, og en tidskonto vil for dem være et tiltak som kan bidra til en bedre arbeidsdag for disse.

[Les artikkel hos Idebanken]
[Les artikkel hos Aftenposten]
[Les artikkel hos Senter for Seniorpolitikk]

a>
x;> (18.9 2003)

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?