Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Manifest mot mobbing
Del artikkelen med venner og kolleger

Statsminister Kjell Magne Bondevik erklærte for et år siden et mål om null mobbing i den norske skolen.  Nulltoleranse og ansvalige voksne var stikkord som ble brukt i kampanjen, og dagens rapport viser at manifestet mot mobbing har hatt effekt.  Mange skoler kan vise til klare nedganger.

-          Manifestpartene innsats har frem til nå vært rettet mot å samarbeide om og samordne de nasjonale tiltakene. Nå er det tid for å rette oppmerksomheten mot den innsatsen som gjøres lokalt – i barnehagen, i skolen, hjemme og i barn og unges fritidsmiljø, sa statsminister Kjell Magne Bondevik da han presenterte manifestpartenes aktivitetsrapport i dag.

Manifest mot mobbing ble undertetgnet av statsminster Kjell Magne Bondevik, Utdanningsforbundet, Kommunenes Sentralforbund og Foreldreutvalget for grunnskolen 23. september i fjor.  Senere har også Barne- og familiedepartementet sluttet seg til arbeidet.  Spesielt har det vært satset på grunnskolen, men arbeidet har blitt styrket med tiltak også i barnejager og i barn og unges fritidsmiljøer.  Hovedansvaret for arbeidet har Utdannings- og forskningsdepartementet hatt.

 

Hva er mobbing?
Mobbing er når en gruppe eller en person gjentatte ganger og over tid plager et offer. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom plagere og offer. Mobbing er et virkemiddel for at plagerne skal tilegne seg makt slik at de kan oppnå personlige fordeler. Plagingen utføres av hele gruppen av overgripere eller av ett eller flere medlemmer på vegne av gruppen.

(Kilde: Idebanken)

Foreløpig kan skoler som har knyttet seg til et antimobbe-program vise til klare nedganger i mobbing.  I dag har 381 skoler tatt i bruk Olwues programmet, mens 184 skoler jobber med programmet ZERO.  Dette la også Bondevik vekt på:
-           Det har gått ett år, og vi kan vise til omfattende resultater.  Rapporten forteller om en klar nedgang det siste året både når det gjelder forekomsten av elever som blir mobbet og elever som mobber andre.

Arbeidet videre
Manifestpartene har samlet informasjon om prosjekter og oppfølgingstiltak mot mobbing på en ny nettside.  Idébanken vil systematisk innhente informasjon, og vil derfor være en godt oppdatert side.  Målet med siden er å hjelpe flere i gang med arbeid mot mobbing, og gi tips og råd til dem som allerede arbeider med dette.

Statsministeren kunne vise til at det norske arbeidet mot mobbing også har blitt lagt merke til i utlandet.  Og, han minte på at det ikke bare er i Norge slikt arbeid er nyttig.
(25.9 2003)


Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?