Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet i Norden
Del artikkelen med venner og kolleger

Mens sykefraværet har steget dramatisk i Sverige og Norge, har tallene økt mindre i Danmark.  LO og det danske Arbeidsmiljøinstituttet har undersøkelser som viser at det kan være flere årsaker til disse forskjellene.  Samtidig ser man et felles mønster for de nordiske landene.

Mens sykefraværet har steget sterkt i Sverige og Norge, har man i Danmark ikke merket den samme kraftige stigningen.  Tall fra 2000 viser at Danmark hadde et sykefravær på 3,9 prosent, mens man i Norge hadde et fravær på 7 prosent i samme periode. 

En undersøkelse gjort av det danske Arbeidsmiljøinstituttet (AMI) viser at man kan se felles trekk ved utviklingen i sykefravær for de tre landene.  Blant annet har stadig mer av sykefraværet sin bakgrunn i psykososiale årsaker.  Dette er den klart sterkest voksende årsaksgruppen, og sammen med muskel- og leddsykdommer utgjør disse over halvparten av antall syketilfeller.

Størst utgifter i Norge
Tall fra AMI viser at det er i Norge man har mest utgifter knyttet til sykefraværet.  Mens man i Norge har omkostninger på 45 milliarder kroner som en følge av sykefraværet, er disse tallene for Sverige kun 38 milliarder og Danmark 32 milliarder.  For å få et total inntrykk av disse tallene må man ta i betraktning de noe forskjellige sykelønnsordningene, og antallet arbeidende i landene.

Samfunnsnotatet publisert av LO viser at Norge har en høyere andel eldre arbeidstakere.  Det viser også at man i Norge har en betydelig lavere arbeidsledighet, noe som kan føre til høyere sykefravær i Norge ved at man sysselsetter arbeidstakere som har større risiko for sykefravær.  Det kan også virke slik at arbeidstakere i Danmark frykter for sin arbeidsplass, og derfor strekker seg lenger før man sykemelder seg.  I tillegg peker LO på faren ved at et høyt press i økonomien kan føre til økt stress og dermed økt sykefravær.

Stort fokus på sykefravær
Den danske undersøkelsen viser at Norge og Sverige arbeider med konkrete arbeidsplaner for å få sykefraværet ned.  Også Danmark ser ut til å følge etter ved at man har satt i gang en analyse av det danske sykefraværet og startet en bred debatt.  Målet med denne er en handlingsplan ved slutten av året.

Også Finland har utarbeidet et program som omhandler arbeidsevne.  Hensikten er blant annet å fremme helse og funskjonsevne, og forhindre utstøtning fra arbeidsmarkedet.

 

[Les mer hos AMI]
[Les mer hos LO]

a>
x;>online bookx;>online book=pos

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?