Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivets telefon
Del artikkelen med venner og kolleger

I over ett år har Telefonen for arbeidslivet vært i drift.  I sitt siste nyhetsbrev melder prosjektleder Bente Tangen melder om en stadig økning i antall innringere.  Samtidig etterlyser hun mer ressurser, slik at tjenesten kan møte etterspørselen og bli tilgjengelig hver dag.

-           De som ringer til oss gir uttrykk for at de savner et sted de kan ringe for å drøfte en konkret problemstilling de står midt oppe i.  Det er en høy terskel å ta direkte kontakt med sin fagforening, arbeidsgiverforening, Arbeidstilsynet eller andre, skriver prosjektleder for Telefonen for arbeidslivet i sitt siste nyhetsbrev.

Stadig økning
Prosjektet har kunne vise til en økning fra måned til måned, og fremdeles er det flere som finner denne tjenesten nødvendig.   Den siste måneden har telefonen hatt et snitt på 7,2 samtaler hver dag.  Dette ligger klart over gjennomsnittet som er på 5,6 samtaler hver dag.

Telefonen er kun åpen tre dager i uken, noe som legger begrensninger på hvor tilgjengelig tjenesten er.  Og, med kun en rådgiver på telefonen er potensiale for telefonen ikke fullt utnyttet.

Allerede for ett år siden etterlyste Tangen en utvidelse av åpningstiden for tjenesten:
-           Tid er viktig med slike problemer.  Problemer blir sjeldent løst i løpet av en samtale, og med kun 3 dager i uken hender det at det er telefoner jeg ikke får tatt.  En viktig del av kommunikasjonen mellom hjelpetelefonen og innringeren er nettopp at kontakten holdes over lengre tid, enten ved at jeg ringer dem opp igjen eller de ringer tilbake, påpekte Tangen på samme tid i fjor.

Evaluering
Prosjektet skal evalueres denne høsten og våren 2004.  Mental Helse og Arbeids- og administrasjonsdepartementet har engasjert ECON til å utføre evalueringen. 
-           Vi skal ikke forskuttere resultatet av vår evaluering, men vi vil bli svært overrasket dersom den konkluderer med noe annet enn at Telefon for arbeidslivet er et viktig supplement til andre hjelpeinstanser som finnes, sier Tangen.

Samarbeidsprosjektet er mellom Arbeidstilsynet og Mental Helse og skal gå over 3 år.  Prosjektet støttes økonomisk av Kommunenes Sentralforbund, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og Sosial- og Helsedirektoratet og administreres av Mental Helse Norge med hovedsete i Skien.
-           De som er sykmeldte vil gjerne ha råd om hvordan de kan nærme seg arbeidsplassen sin – når de ikke er blitt kontaktet derfra på flere måneder.  Og vi gir råd vi vet har hjulpet flere tilbake til arbeid.  Hvorfor er det da så vanskelig å få den økonomiske støtten vi trenger for å fullføre prosjektet? Kan noen hjelpe oss å forstå det, spør Tangen i nyhetsbrevet.


[Besøk Telefon for arbeidslivet sin nettside]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolute

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?