Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ventetiden minker
Del artikkelen med venner og kolleger

Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned.  Sammenlignet med samme tid i fjor er gjennomsnittlig ventetid gått ned med åtte prosent.  Den samme tendensen forsterkes når man ser på tallene for utredning og behandling i de somatiske sykehusene, og for barn og unge innen psykisk helsevesern.

Antall på venteliste pr 31 august 2003 er vel 210 000, opplyser Norsk Pasientregister (NPR).  Dette er 44 000 færre enn på samme tid i fjor, og knapt 63 000 færre enn på samme tid for to år siden.  NPR viser til flere årsaker til at nedgangen har vært så sterk de siste årene.  Spesielt trekker man frem rydding i ventelistene og bedre rutiner for føring av ventende, i tillegg til at antallet behandlinger har økt.

- Det er svært positivt at ventetiden fortsetter å gå ned. Grunnen kan blant annet være at kapasiteten blir bedre utnyttet som følge av ordningen med fritt sykehusvalg og at pasienter er sendt til utlandet for behandling, samt kjøp av tjenester og rydding i ventelister, sier helseminister Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

Langtidsventende
NPR har definert langtidsventende som pasienter som venter mer enn ett år på behandling.  Det er flere usikkerhetsmomenter ved en slik definisjon.  Blant annet vil det i noen sykdomstilfeller være uforsvarlig med ventetid på mer enn 3 måneder, mens det for andre ikke er risikabelt med ventetid på over ett år.  Allikevel gir tallene til NPR en god indikasjon på utviklingen. Reduksjonen de to siste årene har vært veldig sterk, og fra 2001 til 2003 er antallet ventende redusert med hele 75 prosent.  Mye av dette kan skyldes rydding i ventelistene.

I tillegg til at antallet ventende har gått ned, har også ventetiden gått ned.   De som står på venteliste ved utgangen av 2. tertial 2003 har i gjennomsnitt ventet i 129 dager.   Dette er en betydelig nedgang, sammenlignet med på samme tid i fjor da tallet var 187 dager.  For to år siden var dette tallet 235 dager.

Psykiatrisk helsevern
For behandling og utredning i psykisk helsevern for barn og unge går den gjennomsnittlige ventetiden kraftig ned.   I samme periode i fjor var ventetiden på 90 dager, mens den for i år har blitt redusert med 12 prosent til 79 dager.  Samtidig ser man at  tendensen til at flere søker og får hjelp fortsetter. Antallet nyhenvisninger øker parallelt med at flere får tilbud.

Ventetiden innenfor psykisk helsevern for voksne er relativ stabil.  Her øker antallet pasienter som henvises, nesten like raskt som økningen i aktivitet.  Dette har ført til at antall voksne pasienter som venter på tilbud innen psykiatri er redusert med nesten 20 prosent sammenlignet med samme tidsrom i 2002.


[Les mer hos NPR]
[Les pressemelding hos Helsedepartementet]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (7.10 2003)

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?