Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Grønn resept
Del artikkelen med venner og kolleger

Til tross for at nordmenn nå spiser sunnere, sliter stadig flere med for høy vekt.  Årsaken til dette er i de fleste tilfeller for lite bevegelse, og helseminister Dagfinn Høybråten vil nå gi leger muligheten til å foreskrive aktivitetet på grønn resept.

-           I disse dager tar landets fastleger i bruk grønn resept. Dette er en utfordring til oss alle om å være aktivt med å ta ansvar for egen helse. Den grønne resepten skal være et forpliktende opplegg både for pasienten og for legen, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Med bakgrunn i stortingsmeldingen ”Resept for et sunnere Norge”, innføres en ordning som gir leger mulighet til å skrive ut en resept som innebærer en endring for pasientens aktivitets- eller kostholdsvaner.  Stortingsmeldingen dokumenterer at det er et klart årsaksforhold mellom fysisk aktivitet og fedme.

Redusere medisinbruk
Omsetningen av legemidler antyder at mange leger foretrekker medikamentell behandling som behandlingsmetode.  Helsedirektoratet opplyser at utgiftene til kolesterol- og blodtrykksmedisiner ble mer enn fordoblet fra 1995 til 2001.  Denne tendensen ønsker man å unngå ved å gjøre det enklere med aktivitet og et sunt kosthold.

Å endre folks levevaner er imidlertid ikke enkelt.  Men, for de fleste teller legens oppfatning mye, og en beskjed om at man er i faresonen for hjert—og karsykdommer eller har diabetes elle høyt blodtrykk, er for mange en god motivator for et sunnere liv.

Informasjonspakke
Helsedirektoratet sender i disse dager ut en pakke med informasjone om den nye ordningen til alle legekontor.  Pakken inneholder ved siden av en ny reseptblokk også  en veiledning for legen. I tillegg inneholder den informasjon til pasienter med Hypertensjon eller type 2-diabetes, som er de første diagnosegruppene.

-           Vi begynner der, så vil evalueringen og erfaringene som høstes fra både pasienter og leger bidra til å videreutvikle konseptet til best mulig hjelp for pasienten, og samtidig vise om det er aktuelt å utvide ordningen til også å omfatte flere diagnoser, sier helseministeren.

Når landets fastleger har mottatt denne pakken i løpet av oktober, vil ordningen med grønn resept tre i kraft.

Informasjons- og veiledningsmateriellet er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid Nasjonalt folkehelseinstitutt, Den norske lægeforening og Rikstrygdeverket, og det foreligger elektronisk på Sosial- og helsedirektoratets hjemmesider


[Les mer på Grønn resept sine sider]
[Les pressemelding fra Helsedepartementet]

oks.com >books
oks.co

Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?