Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Høy inntekt gir bedre psykisk helse
Del artikkelen med venner og kolleger

Jo mer du tjener, jo mindre sjanse er det for at du blir rammet av psykiske lidelser, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

- Det er en klar sammenheng mellom inntekt og psykiske lidelser. Det samme gjelder utdannelse, sier overlege Marit Rognerud, ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Rammer halvparten av oss
Angst og depresjoner er de vanligste psykiske sykdommene. Disse rammer rundt halvparten av oss én eller flere ganger i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet. Men enkelte er mer utsatt. Blant dem med lav inntekt, har 17 prosent av mennene og 16 prosent av kvinnene psykiske helseproblemer. Blant dem som tjener mye, er de tilsvarende tallene 6 og 10 prosent. Ifølge Rognerud er livsstil, sosialt nettverk og sivil status blant faktorene som spiller inn.
- Nære sosiale kontakter og et godt nettverk er en viktig buffer i forhold til psykiske lidelser. Samtidig har enslige det verre enn dem i parforhold. Blant dem med lav inntekt er det flere enslige og personer uten nettverk rundt seg, sier overlegen.

Verst i Oslo
Tallene er basert på Helse- og levekårsundersøkelsen fra 1998 og Helseundersøkelsen i Oslo. Og mens det ikke finnes forskjeller på psykiske plager mellom by og land, finnes det et stort unntak i Norge: hovedstaden. Her har 13,5 prosent av alle menn slike lidelser, mot 5- 9 prosent i resten av landet. For kvinner er forskjellene ikke like store.
- En faktor kan være at det bor flere enslige her enn i resten av landet. Et annet poeng er at det er større sosiale forskjeller i Oslo. Her bor de som er på toppen og bunnen økonomisk i samfunnet. Samtidig er mange asylsøkere bosatt her. Flere av dem kan ha traumatiske opplevelser bak seg, sier Rognerud.

 


Legg til kommentar

17. mai, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?